> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Impact en organisatie van taakherschikking in de ouderenzorg

17 december 2019

Dr. Marleen Lovink is vandaag gepromoveerd op het onderwerp “The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people. Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses.”

Aanleiding voor het proefschrift is de toenemende druk op de eerstelijnszorg en de verpleeghuiszorg door de verouderende bevolking die vaak één of meer chronische ziekten heeft, de door de overheid gestimuleerde verplaatsing van zorg van instellingen naar de wijk en het achterblijvende aantal artsen en verpleegkundigen in de ouderenzorg in relatie tot de vraag. Taakherschikking van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde naar VS, PA en verpleegkundigen is een oplossingsrichting.

De vragen in het proefschrift (hoe kan taakherschikking worden georganiseerd en wat is de impact ervan) zijn beantwoord met behulp van een literatuurstudie, focusgroep interviews en individuele interviews met professionals in de eerstelijnszorg en verpleeghuiszorg (SO’s, huisartsen, VS’en, PA’s, en verpleegkundigen), én een casestudie waarin zeven
praktijkvoorbeelden van taakherschikking in het verpleeghuis diepgaand in kaart zijn gebracht.

Het onderzoek concludeert dat:

 • Taakherschikking van SO’s en huisartsen naar verpleegkundig specialisten en PA’s in de ouderenzorg mogelijk is met behoud van kwaliteit van zorg.
 • Verpleegkundig specialisten, PA’s en verpleegkundigen hebben ieder hun eigen unieke toegevoegde waarde doordat ze onder andere: bijdragen aan de continuïteit, toegankelijkheid en persoonsgerichtheid van zorg; een brugfunctie vervullen tussen het medisch team en het zorgteam/wijkteam; een coachende rol vervullen naar het zorgteam/wijkteam; kwaliteitsprojecten uitvoeren, bijvoorbeeld de invoering van een lunchbuffet in plaats van bediening aan tafel op een geriatrische revalidatieafdeling om bewegen te stimuleren.
 • Taakherschikking is een oplossing voor de hoge werkdruk en het tekort aan artsen in de ouderenzorg. SO’s kunnen hun rol als klinisch expert voor ouderen met complexe zorgvragen beter vervullen en werkzaam zijn in de eerstelijns ouderenzorg.
 • Veranderingen in de teamsamenstelling door de introductie van verpleegkundig specialisten, PA’s en verpleegkundigen kunnen alleen succesvol zijn als de betrokkenen bekend zijn met deze functies en de daarbij horende wetgeving, en als de functies in de organisatie zijn ingebed.
 • Een beperkte focus op taakherschikking doet geen recht aan persoonsgerichte zorg en draagt niet bij aan de juiste zorg op de juiste plek door de juiste persoon. Een visie van de organisatie op persoonsgerichte zorg voor ouderen zou het startpunt moeten zijn van zorg en deze visie zou vertaald moeten worden in de meest optimale teamsamenstelling.

Factoren die verpleegkundig specialisten en physician assistants in staat stellen om hun volledige potentieel te bereiken zijn:

 • verantwoordelijk zijn voor een afdeling;
 • proactief, besluitvaardig en communicatief zijn;
 • werkervaring in complexe en/of acute zorgsetting;
 • ondersteuning door het management om zelfstandig te werken;
 • directe samenwerking met één SO;
 • vertrouwen als basis voor de samenwerking met de SO;
 • een gedeelde visie op goede zorg met de SO;
 • structureel en ad hoc werkoverleg met de SO;
 • reflectie op de samenwerking met de SO.

Lees hier de factsheet behorende bij het proefschrift van Dr. Lovink.