> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Eerste lichting ambassadeurs verpleegkundig specialisten!

11 december 2019

Begin 2019 startte V&VN Verpleegkundig Specialisten de Leergang Strategie & Positionering Verpleegkundig Specialisten. Het doel is om verpleegkundig specialisten te ondersteunen bij hun positionering – op de werkvloer, binnen hun expertisegebied en zorgbreed. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Nederlandse Zorgautoriteit in Utrecht reikte prof. dr. Pauline Meurs, oud-voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving de certificaten uit aan de eerste 16 deelnemers.

Prof. Meurs gaf aan het mooi te vinden om te zien hoe, relatief kort na de introductie van het beroep, de deskundigheid van de verpleegkundig specialist als vanzelfsprekend wordt ervaren. Refererend aan haar eigen ervaring deze zomer (zie de column die zij schreef in het Financieele Dagblad): “De thoraxchirurg zei: “Daar heb ik geen verstand van. Daarvoor moet je bij de verpleegkundig specialist zijn!” Dat was een verademing. De deskundigheid van de verpleegkundig specialist werd als totaal vanzelfsprekend ervaren.”

Tevens werden de deelnemers toegesproken door dr. Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dr. Kaljouw gaf aan dat de verpleegkundig specialist wat haar betreft de stoel is die altijd onbezet bleef. Drs. Irma de Hoop, voorzitter van V&VN Verpleegkundig Specialisten, gaf het volgende aan: “Jullie zijn vanaf vandaag gecertificeerd strategen. Bedenk daarbij altijd de woorden van Sun Tzu: wees duidelijk wat je doel is, ken de omstandigheden, schat in hoe je kansen zijn, heb kennis en wees betrouwbaar, en bedenk de methode.”

De deelnemers hebben zich een jaar lang maandelijks intensief beziggehouden met:

– Het bevorderen van zelfvertrouwen en empowerment
– Leren strategisch onderhandelen en de VS positioneren
– Communicatie en lobby’en
– Coaching gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling

Er zijn in ons land ruim 4.000 verpleegkundig specialisten. Dit is goed voor de Nederlandse gezondheidszorg, omdat zij verpleegkundig handelen met de nadruk op zelfmanagement, eigen regie en functioneren verbinden met geneeskundig handelen. Hierdoor blijft de zorg aan een toenemend aantal chronisch zieken gewaarborgd. Wel is er nog een wereld te winnen als het gaat om zichtbaarheid voor patiënten en de samenleving, samenwerking met collega-zorgverleners en de inbedding van verpleegkundig specialisten in zorgorganisaties. Er kan nog meer gebruikt gemaakt worden van de mogelijkheden die de verpleegkundig specialist kan bieden in het verbinden van verpleegkundige en geneeskundige zorg, maar ook ten aanzien van onderzoek, onderwijs en opleiden en het doorvoeren van zorginnovaties. De leergang is opgezet om verpleegkundig specialisten in staat te stellen deze uitdagingen aan te gaan.

Tijdens de leergang zijn meerdere projecten opgestart, die ook na vandaag door blijven lopen:

  • Het opzetten van een netwerk voor verpleegkundig specialisten in de gehandicaptenzorg.
  • Het positioneren van verpleegkundig specialisten in de arbeidsgerelateerde zorg.
  • Het positioneren van de verpleegkundig specialist in een groot topklinisch ziekenhuis.

Voor de meeste deelnemers is het afronden van de Leergang dan ook geen eindpunt, maar een tussenstation. Ook de coaching (supervisie) van enkele deelnemers loopt nog door. De tijdens de leergang gelegde contacten geven de deelnemers een netwerk voor onderlinge ondersteuning en samenwerking.

V&VN en V&VN VS feliciteren de deelnemers hartelijk met het completeren van de Leergang en wensen hen veel geluk in de tenuitvoerbrenging van de opgedane competenties! Gefeliciteerd: Mieke Bil, Roy le Doux, Jeanette Germs, Anja Guldemond, Margriet de Kock, Pascale Rollé, Elfi Rookhuizen, Marijke Roseboom, Alisha Schenk, Evelien van der Sman, Marijke Steijn, Gerda van de Vecht, Hanneke Voorneveld, Geeske van der Weerd, Suzanne Willems en Sandra de Wit!

In september 2020 start een tweede groep deelnemers aan de Leergang. Geïnteresseerden kunnen er hier meer over lezen. Aanmelden voor de selectieprocedure voor 2020 is nog mogelijk!

De eerste 16 deelnemers aan de Leergang Strategie & Positionering Verpleegkundig Specialisten, geflankeerd door de begeleidingscommissie, prof. dr. Meurs, dr. Kaljouw en drs. De Hoop.