> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

VS krijgt toegang tot LSP

03 december 2019

Op 6 november 2019 heeft het bestuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. V&VN heeft meegewerkt aan de herziening van de richtlijn. Dat heeft ertoe geleid dat de verpleegkundig specialisten in deze richtlijn zijn opgenomen. De nieuwe richtlijn zal met ingang van 1 januari 2020 zijn geïmplementeerd in het Landelijk Schakelpunt.

Met het publiceren van de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid, heeft de verpleegkundig specialist (eindelijk) toegang gekregen tot het Landelijk Schakel Punt (LSP), waardoor de verpleegkundig specialist als voorschrijver actuele medicatiegegevens kan raadplegen en ook gegevens kan toevoegen (bijvoorbeeld over interacties), om zorg te dragen voor het veilig voorschrijven van geneesmiddelen.

Het doel van de autorisatierichtlijn is de afspraken vast te leggen die gelden bij de uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving. Deze richtlijn beschrijft de afspraken rond het uitwisselen van informatie rond het medicatieproces, dat als doel heeft het vergroten van de medicatieveiligheid.

Aan de hand van deze richtlijn wordt nader bepaald wie welke gegevens uit het patiëntendossier die relevant zijn vanuit oogpunt van medicatieveiligheid, mag raadplegen en wie niet. Het gaat om gegevens uit het patiëntendossier van de zorgaanbieder die de gegevens beheert of onder zich heeft. Randvoorwaarde voor raadpleging is dat de patiënt zijn/haar expliciete (Opt-in) toestemming heeft gegeven aan de brondossierhouder.

VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Download de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid.