> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Stimuleringssubsidie voor VS huisartsenzorg (2020)

03 december 2019

Stichting KOH heeft opnieuw de beschikbaarheid om een stimuleringssubsidie voor verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg toe te kennen. Tot 1 februari 2020 kunnen huisartsen of hun organisaties een aanvraag indienen voor stimuleringssubsidie 2020 vanuit het project ‘Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Dit geldt uitsluitend voor studenten die starten met de opleiding in september 2020.

Aanmelden
Voor het indienen van een aanvraag dient u te voldoen aan een aantal randvoorwaarden zoals een eigen financiële bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende criteria waaronder:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • projectplan
  • begroting

Lees voor het indienen eerst:

Deadline
U kunt het aanvraagformulier samen met het projectplan vóór 1 februari 2020 sturen naar: [email protected].

Hulpmiddelen en informatiemateriaal
Voor het schrijven van het projectplan en het invullen van de aanvraag zijn hulpmiddelen beschikbaar:

Beoordeling

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria . Bij een toekenning krijgt u ook bericht over de hoogte van het bedrag. Er is een beperkt budget beschikbaar. Hiermee worden zoveel mogelijk opleidingsplaatsen in Nederland gerealiseerd.

Aanvulling op huidige subsidieregeling
Deze stimuleringssubsidie is een aanvulling op de bestaande subsidieregeling van de hogeschool. De bedoeling is om huisartsen en hun organisaties zo een extra impuls te geven om op te leiden. Meer informatie over de subsidieregeling van de hogeschool kunt u vinden op de websites van de hogescholen die de opleiding tot VS en PA aanbieden.

Vragen?
Wilt u meer informatie stuur een e-mail [email protected] of bel 040 – 231 06 20.