> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Grote zorgen om verdwijnen autonomie verpleegkundig specialisten

20 november 2019

Begin oktober verscheen een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een denktank van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, geschreven op verzoek van de minister voor Medische Zorg. Het rapport gaat over de Wet BIG en heet ‘De B van Bekwaamheid’ (lees het rapport hier). In het rapport geeft de RVS aan dat er een aantal problemen zijn bij de werking van de huidige Wet BIG. De RVS bespreekt deze problemen, en schetst enkele scenario’s met mogelijke oplossingsrichtingen. Ook geeft de RVS een voorkeur aan voor een van de scenario’s. V&VN Verpleegkundig Specialisten heeft grote zorgen bij het door de RVS geschetste voorkeursscenario.

In dat voorkeursscenario is er sprake van het verlaten van de huidige publiekrechtelijke bescherming van de artikel-14-specialisten, waaronder alle verpleegkundig specialismen vallen, maar ook alle geneeskundig specialismen (bijv. de huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde en de medisch specialisten). Bekwaamheden van iedere zorgprofessional zouden moeten worden vastgelegd in een bekwaamheidsportfolio.

De huidige publiekrechtelijke bescherming in artikel 14 van de Wet BIG geeft individuele zorgverleners een autonome status, die goed is voor de herkenbaarheid van verpleegkundig specialisten. Bovendien brengt het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) op dit moment het aantal verpleegkundig specialismen terug van vijf naar twee. Hiermee wordt de huidige structuur vereenvoudigd, zodat deze beter aansluit bij de hulpvraag van patiënten en de generalistische blik van verpleegkundig specialisten waarborgt.

Daarnaast is er voor verpleegkundig specialisten op dit moment al sprake van een zwaar herregistratieregime waar bekwaamheden door getoetst worden. Het gaat hier om werkervaring, een scholingseis en een verplichting tot intercollegiale toetsing. Het door de RVS geschetste bekwaamheidsportfolio lijkt een verdere toename van de administratieve lasten te vormen, doordat op dit moment per beroepsgroep veronderstelde bekwaamheden actief moeten worden getoetst per individuele zorgverlener.

De passage in de huidige Wet BIG over de noodzaak om bekwaam te zijn alvorens een bevoegdheid te kunnen uitoefenen, biedt in dat kader op dit moment al voldoende waarborgen. Bovendien wordt hier de verantwoordelijkheid en het vertrouwen bij de zorgverleners zelf gelegd, terwijl in het scenario dat de RVS schetst, dit vertrouwen en deze verantwoordelijkheid worden vervangen door toetsing en controle.

Door dit alles verdwijnt de herkenbaarheid van verpleegkundig specialisten voor patiënten, wat de keuzevrijheid voor een zorgverlener die patiënten zouden moeten hebben, niet ten goede komt. Zonder een redelijk beeld van welke zorgverlener om welke expertise geraadpleegd kan worden, lukt het immers niet om een gewogen besluit te maken.

De zorgen van V&VN VS zijn in een brief aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins geuit. Ook de vaste commissie voor VWS, die het rapport op 21 november aanstaande bespreekt, heeft deze brief gekregen. De brief van V&VN VS sluit aan bij een brief die de KNMG gestuurd heeft aan de minister en de vaste commissie voor VWS (lees hier deze informatie), en die ook door de Patiëntenfederatie Nederland mede is onderschreven.