> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Verpleegkundig specialisten orthopedie gezocht!

14 augustus 2019

Ben je Verpleegkundig Specialist Orthopedie? De werkgroep VS/PA van de NOV zoekt je…

Alle verpleegkundig specialisten en physician assistants orthopedie zijn sinds 2012 verenigd in de werkgroep VS/PA van de Nederlandse Orthopedie Vereniging (NOV).

Het doel van deze werkgroep is het optimaliseren van de kwaliteit van de orthopedische zorg door de samenwerking tussen orthopedisch chirurgen, VS en PA te verbeteren.

Dit doen we onder andere door:

  • Verdere ontwikkeling van de functie van VS en PA orthopedie binnen het juridisch kader. Inmiddels is er een algemene functieomschrijving van beide functies binnen de orthopedie en een taskforce-document taakherschikking.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen de orthopedisch chirurg, VS en PA op nationaal en internationaal niveau door het versterken van NOV-relaties en het aangaan van internationale samenwerkingsverbanden met andere VS en PA organisaties.
  • Delen van kennis en ervaring door het organiseren van onderwijs, werkgroep-bijeenkomsten en vakinhoudelijke sessies tijdens de NOV-vergaderingen.
  • Participeren in de ontwikkeling van patiëntenvoorlichting.
  • Participeren in de ontwikkeling van richtlijnen.
  • Participeren in en initiëren van wetenschappelijk onderzoek.
  • Advies- en overlegpartner voor alle werkgroepleden, klankbordgroep voor het NOV-bestuur en de NOV-leden (bijvoorbeeld voor advies aan klinieken die nog geen PA of VS hebben).

Inmiddels zijn we met ruim 60 collega’s en hebben we naast fysiek contact tijdens de scholingen ook regelmatig contact via een beveiligd digitaal platform onder de vlag van de NOV. Je kunt lid worden van de werkgroep VS/PA door buitengewoon lid te worden van de NOV. Hiermee heb je ook toegang tot alle door het NOV georganiseerde orthopedische scholingen en wordt je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen het orthopedisch vakgebied. Ook ontvang je dan automatisch 4 x per jaar het orthopedisch tijdschrift Acta orthopaedica. Kortom, de moeite waard!

Samen staan we sterk en kunnen we verder ontwikkelen en om die reden zijn wij benieuwd of er nog verpleegkundig specialisten orthopedie zijn die nog niet bij onze werkgroep zijn aangesloten. Als jij dat bent, stuur ons snel een mailtje want je bent meer dan welkom bij onze groep!

Mailen voor meer informatie kan naar Keetie Kremers, verpleegkundig specialist orthopedie CWZ Nijmegen en secretaris van de werkgroep ([email protected]). Meer informatie over de NOV en het lidmaatschap en onze werkgroep vindt je op https://www.orthopeden.org/pa-en-vs