> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek onder zorgmanagers naar inzet VS en PA

02 juli 2019

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag weten om eind dit jaar het ministerie van VWS en veldpartijen te kunnen adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor deze beroepsgroepen. Daarom roept het Capaciteitsorgaan op tot het invullen van een digitale enquête waarmee het antwoord probeert te krijgen op deze vraag.

Uit de praktijk blijkt dat in de verschillende zorgsettings (medisch-specialistische zorg [MSZ], huisartsenzorg, wijkzorg, ELV, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) grote verschillen zijn in de omvang en inzet van PA’s en VS’en. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per sector. Met de uitkomsten van de enquête wil het Capaciteitsorgaan weten waardoor deze verschillen zijn  ontstaan en wat de toekomstverwachtingen zijn. Zijn de verschillen vooral te verklaren aan de hand van veranderingen in beleid en bekostiging of ligt het aan het aantal betrokkenen bij het besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en? Om een goed advies uit te kunnen brengen zijn dat o.a. vragen waar het Capaciteitsorgaan graag antwoord op wil. Alleen dan kan een goed onderbouwd advies worden gegeven zodat nu en in de toekomst voldoende opleidingsplaatsen zijn.

Doelgroep

De doelgroep voor deze enquête bestaat uit betrokkenen bij de besluitvorming over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en binnen zorgorganisaties, zoals:

o          bestuurders;
o          medisch-/bedrijfskundig-/zorg managers;
o          geneeskundig/medisch specialisten;
o          HR-professionals;
o          en onderwijsadviseurs.

Tot de doelgroep behoren zowel organisaties met een actief beleid voor het inzetten en/of opleiden van PA’s en/of VS’en als organisaties die deze beroepen wel inzetten en/of opleiden en hier niet gericht op sturen als organisaties die (bewust) geen PA’s en/of VS’en inzetten en/of opleiden. Eerder zijn ook vragenlijsten onder PA’s en VS’en zelf verspreid.

Invullen enquête

Bent u werkzaam in één van de genoemde zorgsettings (MSZ, huisartsenzorg, wijkzorg, ELV, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) dan kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van twee beroepsgroepen door de enquête in te vullen. De verwachting is dat het invullen maximaal 20 minuten kost. Klik hier om de enquête in te vullen.

Oproep

De enquête is vanaf 1 juli in te vullen. De enquête staat vervolgens tot 2 augustus open. V&VN VS roept collega’s op om de link naar deze enquête te verspreiden onder zorgmanagers in de eigen sector!

Afspraken en contactgegevens

Bureau HHM voert het onderzoek voor het Capaciteitsorgaan uit. Met vragen over de verspreiding van de enquête en het onderzoek kun je contact opnemen met [email protected] of 053 – 433 05 48. Wanneer je vragen hebt over het ramingstraject neem dan gerust contact op met [email protected] of Jan Jaap Janse ([email protected]).