> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Verpleegkundig specialisten in het nieuws… (winter/voorjaar 2019)

30 april 2019

Een overzicht van verpleegkundig specialisten in het nieuws. Ditmaal een overzicht van de laatste maanden van 2018 en de eerste maanden van 2019. Met natuurlijk aandacht voor het nieuwe beroepsprofiel van verpleegkundig specialisten, goed nieuws voor Belgische verpleegkundig specialisten en een ridderorde voor emeritus professor Petrie Roodbol.

Op 20 november kwam verpleegkundig specialist Mirjam Jobse aan het woord bij RTL Nieuws over de dalende vaccinatiegraad. Met name in Culemborg is deze opvallend laag. Mirjam Jobse schrikt daarvan, maar snapt ouders die hun kind niet willen laten inenten. “Vergeet niet: ouders willen het beste voor hun kind.”

Eind november 2018 was er goed nieuws voor verpleegkundig specialisten in België. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid maakte dat bekend. “Binnenkort lopen er in onze ziekenhuizen, zorgcentra en in de thuiszorg ‘verpleegkundig specialisten’ rond. Dat zijn geen klassieke verpleegkundigen en ook geen artsen, maar iets ertussenin.”, zo meldde Het Laatste Nieuws. “Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die buitengewoon goed op de hoogte is van een deelgebied van de zorg. Hij houdt zich ook niet alleen bezig met de zorg zelf, maar doet ook aan onderzoek, leidt verpleegkundigen en zorgverleners op en coördineert, coacht en begeleidt”, zo schrijft de krant op de website.

Marja van Loon, verpleegkundig specialist in het MUMC+ te Maastricht heeft samen met diëtist Trijntje Kok-Steenbergen de Marie ter Welle Prijs 2019 gewonnen voor hun jarenlange en intensieve inzet in de nierzorg. De Maria ter Welle Prijs is een oeuvreprijs voor zorgprofessionals die het leven van nierpatiënten verbeteren, zo meldde het MUMC+ op 22 januari.

Op 31 januari werd het nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist overhandigd aan voorzitter Irma de Hoop door Jaap Kappert, voorzitter van de werkgroep beroepsprofiel verpleegkundig specialist. Irma de Hoop overhandigde het beroepsprofiel aan de beroepsgroep verpleegkundig specialisten en verder aan hoofdopleiders. Het nieuwe beroepsprofiel maakte veel positieve reacties los, onder meer doordat veel verpleegkundig specialisten het beroepsprofiel aanboden aan bestuurders in hun instelling. In 2019 wordt verder gewerkt aan een nieuw landelijk opleidingsprofiel.

Op 1 februari ging het over verpleegkundig specialisten op de ambulance in BN/De Stem. Een proef met verpleegkundig specialisten op de ambulance moet het enorme aantal onnodige ritten voorkomen. De verpleegkundig specialisten werken in het grijze gebied tussen ambulancezorg en huisartsenzorg. Hij of zij kan – in tegenstelling tot de gewone ambulancebroeder – wondjes hechten, een antibioticakuur voorschrijven of een echo maken. Dat kan in de ambulance of bij de patiënt thuis. Dat voorkomt een rit naar het ziekenhuis, en terug, en voorkomt stress bij de patiënt.

TV Rijnmond besteedde aandacht aan 65 jaar nierdialyse op ‘Zuid’ op 14 maart. Paul Gundlach, verpleegkundig specialist in het expertisegebied nierzorg, schreef hierover een boek.

Computable schreef, ook op 14 maart, over de rol van chief nursing information officer, die steeds meer Nederlandse ziekenhuizen hebben. Christine Aberson is verpleegkundig specialist bij de Noordwest Ziekenhuisgroep én CNIO. “Cnio’s hebben een brugfunctie tussen het verpleegkundig domein en de ict-afdeling en de raad van bestuur. Daarnaast moeten we de zorgprocessen optimaliseren, de administratieve last verminderen en de gegevens-uitwisseling tussen diverse organisaties (ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg) stimuleren. Maar ook is het onze taak digitale innovaties hoog op de agenda te zetten en om eHealth te initiëren en ondersteunen.”

BN/De Stem had een artikel over de meningokokkenprik op 8 april. De GGD start in Zevenbergen met een campagne om 35.000 jongeren in de regio West-Brabant te vaccineren tegen meningokokken. Verpleegkundig specialist Tamara Klaassen van GGD West-Brabant is campagneleider. ,,De ultieme groepsbescherming bereik je bij een vaccinatiegraad van 95 procent”, vertelt ze. ,,We vaccineren nu deze doelgroep omdat het een groep is die veel met elkaar in contact komt, en bijvoorbeeld ook veel zoent, waardoor de ziekte makkelijk verspreidt.”

Verpleegkundig specialist Rebecca van Jaarsveld komt aan het woord in een artikel in het Algemeen Dagblad van 13 april over de inzet van zogenaamde ‘waakmaatjes’ in het St. Antoniusziekenhuis indien er geen naasten bij de terminale patiënt kunnen verblijven. Dit soort situaties komt steeds vaker voor, doordat mensen ouder worden, of ze hebben maar één kind dat moet werken of ver weg woont. Rebecca van Jaarsveld, verpleegkundig specialist palliatieve zorg: ,,Waken is niet te onderschatten. Het kan niet alleen langdurig zijn, maar ook een rollercoaster als je emotioneel betrokken bent. Vergeet niet dat er vaak al een lange periode van zorg aan voorafgegaan is. Het is vaak onderdeel van een langdurig proces dat ook na het overlijden nog niet is afgelopen.” Een eerste oproep op Facebook leverde veel reacties op.

Nursing meldde op 18 april dat ook V&VN uitstel van de Wet Zorg en Dwang wil. Het ministerie van VWS wil de wet op 1 januari 2020 invoeren. Volgens V&VN zijn er te veel losse eindjes om de wet op een verantwoorde manier in te voeren, omdat op een aantal onderdelen nadere wet- en regelgeving nog moet worden uitgewerkt. V&VN wil onder meer dat ook verpleegkundig specialisten de rol van Wzd-functionaris kunnen gaan vervullen.

Op 23 april werd bekend dat er een principe-akkoord ligt voor de cao huisartsenzorg. Onder meer de FNV bracht dit nieuws. De functie verpleegkundig specialist is een van de functies die opnieuw gewogen gaan worden.

En op 26 april werd emeritus prof. dr. Petrie Roodbol geridderd. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om haar te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten voor de verpleegkunde en de maatschappelijke impact die zij gehad heeft met de introductie van de nurse practitioner, een van de voorlopers van de huidige verpleegkundig specialist.

Ook in het nieuws geweest als verpleegkundig specialist? Of een verpleegkundig specialist in het nieuws gezien. En wil je dat de beroepsgroep hier kennis van neemt? Meld het bij V&VN VS via: [email protected].