> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

NZa: Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten meer werk maken van taakherschikking

01 april 2019


Het aantal werkzame verpleegkundig specialisten in ziekenhuizen neemt toe. Dat pakt goed uit voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Er is meer tijd voor patiënten en die patiënten zijn tevredener. Maar ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten meer doen om belemmeringen voor taakherschikking weg te nemen.

Dat is nodig om de potentie van taakherschikking, waaronder een betere betaalbaarheid, ten volle te realiseren. Dit zegt de NZa in haar vandaag verschenen monitor taakherschikking in de medisch-specialistische zorg.

Bij taakherschikking worden taken en verantwoordelijken tussen verschillende zorgberoepen opnieuw verdeeld. Verpleegkundig specialisten nemen werk over van artsen, zoals het verrichten van voorbehouden behandelingen op grond van de Wet BIG. Taakherschikking heeft als doel kwalitatief goede en toegankelijke zorg, minder sterk stijgende kosten en kortere wachtlijsten.

NZa: veel bewuster beleid nodig

NZa-voorzitter Marian Kaljouw denkt dat het feit dat er nu per verrichting wordt betaald deels de oorzaak is dat de beoogde kostenbesparing nog niet gerealiseerd wordt. In het FD van vandaag zegt zij dat we niet meer per handeling moeten betalen maar voor de uitkomst: “Dan ga je ook beter nadenken over de inzet van zorgverleners.” De zorgverzekeraars moeten volgens Kaljouw bij de inkoop van zorg de vraag stellen welke mix van professionals wat gaat doen: “Dat gebeurt nu niet”. Ook ziekenhuizen moeten meer doen om verpleegkundig specialisten te koesteren, zeker gezien de grote tekorten: “Zorg dat je een aantrekkelijke werkgever bent, bied verpleegkundigen perspectief.”

Verpleegkundig specialisten aan het woord

Voor de monitor sprak de NZa met zorgaanbieders, verzekeraars en zorgprofessionals. Jaap Kappert, verpleegkundig specialist en adviseur bij V&VN was een van hen: “De NZa wil vooral dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen veel bewuster en structureler inzetten op taakherschikking.

In de praktijk lopen verpleegkundig specialisten nu tegen willekeur aan. We mogen bijvoorbeeld bij de ene verzekeraar vanuit de eerste lijn wel naar een orthopeed verwijzen, maar vanuit de tweede niet naar een psycholoog of naar de basis-GGZ. Of het nu onterechte koudwatervrees is of onbekendheid, er mag echt een tandje bij. Bij ziekenhuizen en bij zorgverzekeraars. En ook wij als beroepsvereniging kunnen een steentje bijdragen door goede voorbeelden te delen. Onbekend maakt onbemind. En dat is zonde.”

Lucyl Verhoeven, verpleegkundig specialist en voorzitter van de vakgroep verpleegkundig specialisten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt: “Het is van belang om als beroepsgroep een aandeel en invloed te hebben. Samenwerken aan een optimale ontwikkeling van het beroep VS kan via een vakgroep. Hierbij dienen de verschillende rollen belicht te worden. Taakherschikking is daar een goed voorbeeld van.”

Belangrijkste aanbevelingen van de NZa op een rij

  • Ziekenhuizen moeten registratie op ‘eigen naam’ stimuleren. Dit maakt de zorg die VS’en PA’s leveren transparant en maakt het betrekken van taakherschikking bij de zorginkoop makkelijker 
  • Zorgverzekeraars moeten visie en beleid voor taakherschikking formuleren
  • Zorgverzekeraars moeten een actiever rol aannemen en taakherschikking actiever gaan stimuleren
  • Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten veel nauwer gaan samenwerken aan taakherschikking
  • Doe meer onderzoek naar de gevolgen van taakherschikking voor de toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg