> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Bruins: blijven inzetten op taakherschikking

23 februari 2019

Minister Bruins voor Medische Zorg wil blijven inzetten op het beter benutten van de mogelijkheden van taakherschikking. Hij schrijft dit aan de Tweede Kamer in een brief over het rapport “De financiële gevolgen van taakherschikking” gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek richt zich op de positie van de verpleegkundig specialist (VS) in ziekenhuizen. Voorzitter Irma de Hoop van V&VN VS geeft aan: “Het onderzoek bewijst dat verpleegkundig specialisten cruciaal zijn voor goede en betaalbare zorg ”

Steeds beter zichtbaar

Dit onderzoek richtte zich op de effecten van de beleidsregelwijzigingen uit 2015 die verpleegkundig specialisten het recht gaf zelfstandig dbc’s te openen en sluiten in de medisch-specialistische zorg. Wat blijkt? De zichtbaarheid van verpleegkundig specialisten, en van physician assistants (PA), in de registratie van zorgactiviteiten in de onderzochte ziekenhuizen is vergroot. Hun aantal steeg met 11% ten opzichte van 2015. Het openen van dbc’s door VS en PA is ten opzichte van 2015 met 64% gestegen. De forse stijging in de registratie van consulten zet ook door.

Het aandeel van VS en PA in de productie is daarmee beter zichtbaar. De totale productie van de onderzochte ziekenhuizen is niet gestegen. De onderzoekers concluderen dat de inzet van VS en PA niet leidt tot extra productie en daarmee niet tot extra maatschappelijke kosten.

Uit het onderzoek blijkt dat veel meer verpleegkundig specialisten dan in 2015 in 2017 zelfstandig dbc’s openen. De insteek dat discussie over geld taakherschikking hindert, is een beperktere weergave. Wel wordt er nog onvoldoende gestuurd op kostprijzen. De effecten op de financiën zijn groter bij weldoordacht beleid dan bij een meer toevallige of organische introductie.

Belemmeringen

De onderzoekers komen ook belemmeringen tegen: de arbeidsmarktkrapte en de beperkte groeimogelijkheden in ziekenhuizen vanwege productieafspraken met zorgverzekeraars. Er is daarnaast weinig ziekenhuisbreed beleid omtrent verpleegkundig specialisten en physician assistants. Dit kan de inzet van beide beroepsgroepen in de praktijk belemmeren.

Bruins wil door

De minister ziet de resultaten van het onderzoek als een bevestiging van het beleid om door te gaan met het stimuleren van taakherschikking in de zorg. Verpleegkundig specialisten leveren een bijdrage aan het doelmatiger organiseren van de zorg, het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk en het toekomstbestendig houden van de zorg. De verpleegkundig specialist draagt op twee manieren bij aan het betaalbaar houden van de zorg: enerzijds vanwege het uurtarief, anderzijds vanwege de bijdrage die zij levert aan de kwaliteit van de zorg. Denk hierbij aan minder heropnames en een laagdrempelig aanspreekpunt voor patiënten.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen enkele aanbevelingen, gericht op diverse partijen die betrokken zijn bij taakherschikking in ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen. Ziekenhuizen wordt aanbevolen om ziekenhuisbreed beleid te maken over de inzet van verpleegkundig specialisten, om met de beroepsgroep in gesprek te gaan en om te zorgen voor een transparante registratie van zorgactiviteiten. De NVZ en de NFU wordt geadviseerd om ziekenhuizen te stimuleren om taakherschikking optimaal in te zetten.

Ziekenhuizen kunnen meer doen om hun systemen open te stellen zodat taakherschikking ook meer mogelijk wordt. Bijvoorbeeld door verpleegkundig specialisten dbc’s te laten openen, en computerprogramma’s hierop aan te passen.

Rol V&VN 

V&VN wordt aanbevolen om de beroepsgroep te informeren over de registratie- en productieregels in ziekenhuizen. Verpleegkundig specialisten kunnen hier beter van op de hoogte zijn. Daarnaast worden uitgangspunten voor functiebeschrijvingen genoemd. Het nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist is hier een mooi uitgangspunt voor. Daarnaast, deel goede voorbeelden over de inzet van verpleegkundig specialisten! Over successituaties en belemmeringen gaat V&VN binnenkort met de NVZ in gesprek.

V&VN werkt graag mee aan de aanbevelingen, om zo de inzet van verpleegkundig specialisten nog beter mogelijk te maken.

Lees hier de Kamerbrief van minister Bruins en het gehele rapport.