> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuw beroepsprofiel VS enthousiast ontvangen

07 februari 2019

Vorige week donderdag werd het nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist gepresenteerd door V&VN Verpleegkundig Specialisten. Voorzitter Irma de Hoop bood het beroepsprofiel aan de voorzitter van V&VN Henk Bakker, netwerken van verpleegkundig specialisten, hoofdopleiders, de voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde Gitta Gallé en de voorzitter van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde Marie-José Willemse.

In de dagen erna is het beroepsprofiel op meerdere plaatsen enthousiast ontvangen: door verpleegkundig specialisten, door opleidingen en door brancheorganisaties en andere beroepsorganisaties. Hieronder een korte bloemlezing.

Aspirant-bestuurslid van V&VN VS Sanne Smulders bood het nieuwe beroepsprofiel aan de Raad van Bestuur van haar werkgever, het Leids Universitair Medisch Centrum, aan. Het nieuwe beroepsprofiel is een mooie kans voor verpleegkundig specialisten om het beroep opnieuw onder de aandacht van de Raad van Bestuur van de instelling te brengen!

Ook opleidingen, zoals de GGZ VS in Utrecht, plaatsen het nieuwe beroepsprofiel op hun website. Vanzelfsprekend heeft ook V&VN op enkele plaatsen aandacht voor het beroepsprofiel. Bijvoorbeeld op de themapagina beroepsprofielen.

Daarnaast hebben ook andere organisaties zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

De LHV heeft extra aandacht voor het expertisegebied huisartsenzorg en schrijft: “Het expertisegebied van de VS AGZ vormt het geheel van specifieke kennis, vaardigheden en attitude om optimale zorg te verlenen aan specifieke patiëntengroepen. Deze specifieke deskundigheid is aanvullend aan de gemeenschappelijke deskundigheid en de competenties binnen het aandachtsgebied. Als een VS met een ander expertisegebied in de huisartsenzorg wil werken, zal (bij)scholing op het terrein van de huisartsenzorg nodig zijn.”

Ook via Twitter, Facebook en LinkedIn kwamen meest positieve reacties op het beroepsprofiel. Op Twitter bijvoorbeeld van de Nederlandse Federatie van Gezondheidszorgpsychologen!

Lees hier meer over het beroepsprofiel van de verpleegkundig speciaist.