> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

De verpleegkundig specialist: klaar voor de toekomst!

31 januari 2019

Een van de nieuwere beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg, de verpleegkundig specialist, heeft de patiënt en de zorg steeds meer te bieden! De beroepsvereniging heeft dit opgeschreven in een vernieuwd beroepsprofiel dat op 31 januari 2019 gepresenteerd wordt. Omdat de zorg snel verandert, en het beroep van verpleegkundig specialist relatief nieuw is, was het nodig om de vakkennis van de verpleegkundig specialist opnieuw te beschrijven.

Op dit moment zijn er ruim 3.600 verpleegkundig specialisten geregistreerd en dat aantal neemt snel toe. De zorg vraagt immers om steeds meer nieuwe zorgverleners, maar wel om zorgverleners die de patiënt ook in de toekomst de beste zorg kan bieden.

De zorg: van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid

De zorg verandert om klaar te zijn voor het Nederland van morgen en overmorgen. In dat Nederland wordt méér zorg verleend aan steeds ziekere mensen. Vaak is dat niet meer in het ziekenhuis, maar zo dicht mogelijk bij huis, of zelfs thuis. De zorg heeft behoefte aan zorgverleners die aansluiten bij de wens van veel mensen om zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te behouden. De nadruk van het werk van zorgverleners ligt steeds minder op het behandelen van ziekte alleen, en steeds meer ook op gezond blijven, goed blijven functioneren (zowel lichamelijk als geestelijk) en op het omgaan met ziekte en beperkingen. Dit zijn grote uitdagingen. Hiervoor zijn goed toegeruste zorgverleners nodig die zowel in de breedte van de zorg als in de diepte van hun specialisme veel kennis hebben.

De verpleegkundig specialist: generalist en specialist

Verpleegkundig specialisten zijn erg goed in staat om de uitdagingen waar patiënten voor staan samen met hen het hoofd te bieden. Zij zijn generalistische én specialistische zorgverleners. Zij werken in de gehele gezondheidszorg, maar hebben tevens hun eigen aandachtsgebieden en expertisegebieden en kunnen daarbinnen zowel preventieve als spoedeisende behandelingen verlenen. Verpleegkundig specialisten gaan een zelfstandige behandelrelatie aan met patiënten en werken zowel individueel als in multidisciplinair verband. Zij verbinden medische behandeling met een verpleegkundige behandeling bij zorg voor de ziekte en de zieke, vanuit een breed, holistisch perspectief.

T-shaped beroepsbeoefenaar

De verpleegkundig specialist is een T-shaped beroepsbeoefenaar met vijf bekwaamheden: een diagnose stellen en behandelen op grond van vooraf gestelde zorguitkomsten, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het gebruiken van de resultaten van de wetenschap, het onderwijzen en opleiden van zorgverleners, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het tonen van leiderschap, van de kliniek tot de politiek.

De rol van regievoerend behandelaar, diegene die de behandeling coördineert en verschillende behandelaren verbindt, komt sterk naar voren, voor zowel de verpleegkundig specialist AGZ, als voor de verpleegkundig specialist GGZ in verschillende aandachtsgebieden, expertisegebieden binnen het behandelspectrum.

Klaar voor de toekomst!

De verpleegkundig specialist voegt iets toe aan de zorg, zowel in de algemene gezondheidszorg als in de geestelijke gezondheidszorg. Zij verbindt verpleegkundige en medische behandelingen, en is daardoor goed in staat om zowel naar de ziekte te kijken als naar de patiënt als mens in zijn context. Zo kan zij mensgerichte zorg bieden die zich richt op gezondheid, functioneren, kwaliteit van leven en waardigheid van het leven. Met de in het beroepsprofiel beschreven vakkennis in twee specialismen is de verpleegkundig specialist klaar voor de toekomst!

Lees hieronder meer over de verpleegkundig specialist, in het beroepsprofiel, diverse illustraties die het beroep verhelderen en in de informatiematerialen. Alle materialen zijn vrij te gebruiken, mits een duidelijke bronvermelding / verwijzing wordt opgenomen en de teksten niet zonder toestemming worden gewijzigd.

Voorzitter Irma de Hoop (rechts) biedt het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist aan voorzitter van V&VN Henk Bakker, voorzitter van de RSV Marie-José Willemse (tweede van rechts) en voorzitter van het CSV Gita Gallé (links) aan.