> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Start Leergang Strategie & Positionering

30 januari 2019

Na zo’n twee jaar voorbereiding start vandaag de Leergang Strategie & Positionering, bedoeld voor verpleegkundig specialisten die hun leiderschapskwaliteiten willen versterken. Het leiderschapstraject richt zich op de volgende aspecten:

• Het bevorderen van het zelfvertrouwen en empowerment
• Leren strategisch onderhandelen en de VS positioneren
• Communicatie en lobbyen
• Coaching gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling2

Hoewel namelijk in relatief korte tijd veel bereikt is rond het beroep verpleegkundig specialist in Nederland moet er ook nog veel gebeuren. Hoe zet je je formele positie in wet- en regelgeving om in een gedragen positie in de eigen instelling?

Hoe kun je samen sterk staan als vakgroep verpleegkundig specialisten? Wat is de beste manier om mijn netwerk zo goed mogelijk te vertegenwoordigen? Als belemmerende factoren wordt de geringe zichtbaarheid genoemd, hoewel dit de laatste jaren verbetert. Ook qua samenwerking en hiërarchie zijn er uitdagingen. Er zijn in de praktijk soms nog de gescheiden domeinen van de verpleegkunde en de geneeskunde. Hoe deze domeinen ook buiten de directe patiëntenzorg met elkaar te verbinden?

Op deze en andere vragen richt de Leergang zich door middel van zes modules, ieder gericht op een specifiek onderwerp, te weten persoonlijk en verpleegkundig leiderschap, beroepsidentiteit en de positie van de verpleegkundig specialist, strategie en lobby, financiering en bekostiging, samenwerken, en zichtbaarheid en communicatie. Daarnaast is er ruimte voor individuele coaching door een persoonlijke coach, die bij de deelnemers wordt gezocht op basis van hun persoonlijke coachingsvraag, die in de modules verder wordt uitgediept en aangescherpt.

Ook zijn er twee werkbezoeken, waarvan een aan het parlement, gepland, alsmede een diner pensant waarbij het netwerken centraal staat. De Leergang vindt plaats over een periode van één jaar. Kosten worden vergoed door de werkgevers van deelnemers.

De deelnemers aan deze eerste Leergang komen uit verschillende sectoren in de zorg, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de medisch-specialistische zorg, de arbeidsgerelateerde zorg en de ouderenzorg. Zij zullen hun best doen om middels deze Leergang de positie van de verpleegkundig specialist op instellings-, netwerk en landelijk niveau verder te helpen versterken!

Na afloop van de Leergang commiteren de deelnemers zich aan het blijvend actief zijn aan de versterking van de positie van de verpleegkundig specialist.