> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Reminder: draag bij aan raming verpleegkundig specialisten

02 december 2018

Op dit moment hebben 937 verpleegkundig specialisten de vragenlijst voor het alumnionderzoek van het Capaciteitsorgaan volledig ingevoerd. Met een correctie voor het aantal VS dat niet meer in het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) is opgenomen, wordt de respons geschat op ongeveer 25%. Er wordt gestreefd naar een respons van ten minste 30%. Hierbij dus een nadrukkelijke oproep aan verpleegkundig specialisten om, indien u dat nog niet hebt gedaan, alsnog de enquête in te vullen! Meedoen kan tot 14 december.

De beroepsgroep van verpleegkundig specialisten groeit snel en in steeds meer organisaties zijn dan ook verpleegkundig specialisten werkzaam. Vanwege het toenemende belang van de beroepsgroep wil het ministerie van VWS graag advies over de benodigde opleidingscapaciteit in de opleiding MANP. Zodat er nu voldoende verpleegkundig specialisten worden opgeleid om ook in de toekomst voldoende verpleegkundig specialisten te hebben.

Dit advies wordt opgesteld door het Capaciteitsorgaan, daarin ondersteund door een werkgroep van verpleegkundig specialisten, vertegenwoordigers van de Hogescholen en zorgverzekeraars. Om een goed advies op te kunnen stellen laat het Capaciteitsorgaan onderzoek doen onder de alumni van de opleiding MANP. Hiermee worden de beroepsgroep en de loopbanen van verpleegkundig specialisten in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Prismant.

Voor het onderzoek zijn alumni van alle Nederlandse opleidingen tot verpleegkundig specialist per e-mail benaderd met de vraag om een korte enquête in te vullen. Ook alumni die nog niet, of niet meer, werkzaam zijn als verpleegkundig specialist worden met nadruk gevraagd om de enquête in te vullen. Alle respons is belangrijk voor het onderzoek!

Mocht je geen uitnodiging per mail hebben ontvangen maar je hebt wel het diploma tot verpleegkundig specialist behaald aan een Nederlandse Hogeschool, dan kun je via onderstaande link alsnog meedoen aan het onderzoek: https://feedback.mrdm.eu/s3/vs