> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek naar benodigde opleidingscapaciteit voor verpleegkundig specialisten

12 november 2018

De beroepsgroep van verpleegkundig specialisten groeit snel en in steeds meer organisaties zijn dan ook verpleegkundig specialisten werkzaam. Vanwege het toenemende belang van de beroepsgroep wil het ministerie van VWS graag advies over de benodigde opleidingscapaciteit in de opleiding MANP. Zodat er nu voldoende verpleegkundig specialisten worden opgeleid om ook in de toekomst voldoende verpleegkundig specialisten te hebben.

Dit advies wordt opgesteld door het Capaciteitsorgaan, daarin ondersteund door een werkgroep van verpleegkundig specialisten, vertegenwoordigers van de Hogescholen en zorgverzekeraars. Om een goed advies op te kunnen stellen laat het Capaciteitsorgaan onderzoek doen onder de alumni van de opleiding MANP. Hiermee worden de beroepsgroep en de loopbanen van verpleegkundig specialisten in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Prismant.

Voor het onderzoek worden alumni van alle Nederlandse opleidingen tot verpleegkundig specialist per e-mail benaderd met de vraag om een korte enquête in te vullen. Ook alumni die nog niet, of niet meer, werkzaam zijn als verpleegkundig specialist worden met nadruk gevraagd om de enquête in te vullen. Alle respons is belangrijk voor het onderzoek!

Mocht je geen uitnodiging per mail hebben ontvangen maar je hebt wel het diploma tot verpleegkundig specialist behaald aan een Nederlandse Hogeschool, dan kun je via onderstaande link alsnog meedoen aan het onderzoek: https://feedback.mrdm.eu/s3/vs

Meedoen kan tot 14 december. We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen bijdragen aan deze enquête en daarmee aan het advies aan de minister. We hopen op een hoge respons.