> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Zorg in de anderhalvelijn door PA en VS

06 november 2018

Hierbij een oproep vanuit het lectoraat Taakherschikking van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ten aanzien de positie van de verpleegkundig specialist in de anderhalvelijnszorg.

De onderzoekers zijn op zoek naar  PA’s en VS’en (afgestudeerd of in opleiding) die werkzaam zijn in de anderhalvelijnszorg of concrete plannen hebben om als PA of VS in de anderhalvelijn aan de slag te gaan.

Onder anderhalvelijnszorg verstaan we het verschuiven van (eenvoudige) medisch specialistische of (complexe) verpleegkundige handelingen  van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg, en het versterken van de eerstelijnszorg zodat verwijzing naar de tweedelijn niet nodig is. Voorbeelden van een PA of VS in de anderhalve lijn zijn:

1. PA of VS die vanuit de tweede lijn consulten doet in de eerste lijn.

2. PA of VS die in een anderhalvelijns setting medische specialistische zorg verleent.

3. PA of VS die in dienst is van de eerste lijn en medisch specialistische zorg verleent die eerder in de tweede lijn verleend werd.

4. PA of VS die binnen de ambulancezorg medisch specialistische zorg verleent.

Graag vernemen wij uw ervaringen of plannen via een aantal vragen die u hier kunt vinden. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. Uw deelname draagt bij aan de verdere positionering van de PA en VS in de anderhalvelijn.

Het onderzoek wordt geleid door dr. Anneke van Vught – Associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening en drs. Trees van Bohemen, Onderzoeker Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor verder contact: [email protected].