> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Perspectieven op besluitvorming rondom probleemgedrag bij mensen met dementie

08 oktober 2018

De afdeling Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) doet onderzoek naar de besluitvorming rondom probleemgedrag bij mensen met dementie, die niet meer zelf een beslissing kunnen nemen over hun behandeling.

De verhoudingen tussen arts, verpleegkundig specialist, verzorgende, psycholoog en cliëntvertegenwoordiger kunnen complex zijn. Hoewel het doel duidelijk is – goede zorg voor de cliënt – zijn er soms verschillende verwachtingen. Vooral beslissingen bij behandelingen van probleemgedrag met psychofarmaca kunnen lastig zijn. Samen beslissen wordt vaak gezien als ideaal, maar de vraag is in hoeverre dat bij cliënten met dementie gewenst is.

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe die besluitvorming er in de praktijk precies uitziet en welke problemen daarin een rol spelen. Om dit te kunnen onderzoeken zijn de onderzoekers op zoek naar verpleegkundig specialisten die voor ons cliënten willen selecteren waarvan ook de verzorgende, psycholoog en cliëntvertegenwoordigers bekend zijn en bereid zijn om recent genomen beslissingen rondom probleemgedrag en psychofarmacagebruik toe te lichten via vragenlijsten (de studie is niet MWO-plichtig).

Heeft u interesse in deze studie en zou u daar graag meer over willen weten, neem dan contact op met de onderzoekers: Dr. Cecile Nieuwenhuys, [email protected]; of Dr. Sarah Janus, [email protected]; 050 361 6737