> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Herhaalde oproep vragenlijst VS GGZ in rol regiebehandelaar

21 augustus 2018

De VS GGZ kan sinds januari 2017 de rol van regiebehandelaar vervullen. Echter, tussen en binnen instellingen wordt deze rol verschillend ingevuld. Hier liggen uiteenlopende redenen aan ten grondslag. Er is een vragenlijst ontwikkeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop de VS GGZ de rol van regiebehandelaar invult binnen de werkpraktijk.

Deze vragenlijst vormt het eerste onderdeel van het RAAK-project met de titel “VS GGZ in de rol van regiebehandelaar”. Meer informatie vindt u op de website: https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/verpleegkundig-specialist/. Het doel van het project is het ontwikkelen van een handreiking om de VS GGZ te ondersteunen in het invullen van de rol van regiebehandelaar in het multidisciplinaire team, opdat de VS-ggz maximaal kan bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg.

De vragenlijst “VS GGZ in de rol van regiebehandelaar” is inmiddels online en staat klaar om ingevuld te worden! De vragenlijst is gericht op alle verpleegkundig specialisten GGZ (dus geen VIOS), werkzaam in de basis- en/of specialistische GGZ. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten. De vragenlijst is tussentijds te pauzeren en op te slaan, zodat hij op een later moment verder ingevuld kan worden.

Inmiddels hebben 196 verpleegkundig specialisten de vragenlijst volledig ingevuld. Nog eens zo’n 100 verpleegkundig specialisten hebben de vragenlijst gedeeltelijk ingevuld. Hierbij nogmaals de oproep om deze vragenlijst in te vullen of compleet te maken. Help mee om inzicht te krijgen in de implementatie van het regiebehandelaarschap GGZ.

De vragenlijst staat ten minste tot half september open.

Volg deze link om de vragenlijst in te vullen.