> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Gezocht: verpleegkundig specialisten voor Leergang Strategie & Positionering

25 juli 2018

V&VN Verpleegkundig Specialisten start met een Leergang Strategie & Positionering. Deelnemers die deze Leergang volgen, worden opgeleid om een bijdrage aan het verder versterken en professionaliseren van het beroep van verpleegkundig specialist te leveren. In januari 2019 start een eerste groep. In deze groep is plek voor maximaal 18 verpleegkundig specialisten.

In de afgelopen 20 jaar zijn ruim 3.300 verpleegkundig specialisten opgeleid, er zijn nog eens ongeveer 1.000 verpleegkundigen in opleiding tot specialist. Deze verpleegkundig specialisten hebben een stevig fundament gelegd voor de specifieke rol van verpleegkundig specialisten in de directe patiëntenzorg, en bij het verbeteren van de continuïteit en kwaliteit van de patiëntenzorg en de gezondheidszorg. Er is veel positieve aandacht voor het beroep, maar er is ook sprake van het niet ten volle benutten van de mogelijkheden die verpleegkundig specialisten bieden.

V&VN VS signaleert behoefte aan een bredere groep verpleegkundig specialisten die vaardig zijn in lobbyen en onderhandelen, zowel lokaal binnen de eigen organisatie als landelijk binnen hun specialisme of voor het beroep verpleegkundig specialist.

 

Doel Leergang Strategie & Positionering

Het doel van de Leergang is het ondersteunen en opleiden van verpleegkundig specialisten in persoonlijke en leiderschapskwaliteiten, zodat zij de beroepsgroep succesvol kunnen vertegenwoordigen op meso- en macroniveau. In het traject worden zij getraind om namens de beroepsgroep de visie op de verpleegkundig specialist te verwoorden, belangen te behartigen, te lobbyen en te onderhandelen. Na het traject zijn ze nog beter inzetbaar bij presentaties, debatten, pers, radio en tv, scholingen en (politieke) bijeenkomsten. De Leergang richt zich op verpleegkundig specialisten uit alle specialismen.

 

Profiel deelnemers

Je bent:

 • lid van V&VN Verpleegkundig Specialisten;
 • verpleegkundig specialist AGZ of GGZ en een leider in spé;
 • een excellente klinisch expert c.q. behandelverantwoordelijke;
 • innovatief en/of onderzoekend die verbindend is bij wetenschap en praktijk;
 • talentvol in besturen, onderhandelen, presenteren en schrijven;
 • bereid tot leren en het uitbouwen van leiderschapskwaliteiten;
 • bereid tot het uitdragen van de boodschap van V&VN VS;
 • iemand met lef, creativiteit en zelfvertrouwen;
 • iemand die het belang ziet van leiderschap en die met plezier een leider wil zijn;
 • iemand die buiten gebaande paden gaat;
 • ondernemend en representatief.

Voldoe je hieraan? Dan nodigen we je uit om je aan te melden voor de selectieprocedure.

 

Studie-investering en kosten

Het traject beslaat een doorloopperiode van een jaar en bestaat zeven bijeenkomsten van één dag, één diner pensant, en één werkbezoek. Daarnaast is per trainingsdag ongeveer twaalf uur nodig voor zelfstudie en praktijkopdrachten en zijn er zes contactmomenten met speciaal daarvoor geselecteerde coaches. In totaal bedraagt de totale studielast ongeveer 120 uur per deelnemer, exclusief reistijd. Kosten van de Leergang bedragen ongeveer 5.000 euro. Werkgevers zijn, op grond van een goede motivatie, bereid om deze kosten voor rekening te nemen.

 

Selectieprocedure

 • Alle verpleegkundig specialisten zijn welkom om zich aan te melden, mits zij lid zijn van V&VN VS en voldoen aan het bovengenoemde profiel;
 • Geïnteresseerden schrijven een motivatiebrief met C.V;
 • De selectiecommissie maakt een keuze uit de deelnemers aan de hand van aangeleverde stukken. Eventueel volgt een gesprek. De selectiecommissie bestaat uit projectleider, opleider/procesbegeleider en verpleegkundig specialisten die geen lid zijn van het bestuur;
 • Gestreefd wordt naar een goede verhouding van AGZ en GGZ, mannen en vrouwen, leeftijd en verspreiding over Nederland, intra- trans- en extramuraal.

 

Aanmelden

Interesse? Meld je dan uiterlijk 31 oktober 2018 door naam en contactgegevens te mailen naar: [email protected]. Op donderdag 18 oktober van 17.00-19.00 uur is er een informatiebijeenkomst bij V&VN te Utrecht. Aanmelden hiervoor kan bij Jaap Kappert, [email protected]. Heeft u nog vragen, dan kun je contact opnemen met Jaap Kappert: [email protected].