> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Herhaalde oproep Monitor taakherschikking NZa

02 juli 2018

Medio juni ging een oproep uit om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van informatie omtrent taakherschikking te voorzien door middel van het invullen van de vragenlijst voor de Monitor taakherschikking die de NZa opstelt. Deze vragenlijst is al door ruim 450 verpleegkundig specialisten ingevuld. Een mooi (tussen)resultaat. U hebt echter nog tot 9 juli de tijd om de vragenlijst in te vullen. Hoe meer signalen de NZa krijgt, hoe beter!

Deze vragenlijst is nadrukkelijk bedoeld voor alle verpleegkundig specialisten, ook zij die werkzaam zijn buiten het ziekenhuis, in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg of de eerstelijn.

Om te volgen in hoeverre taakherschikking wordt toegepast en of er nog belemmeringen worden ervaren heeft de NZa een vragenlijst opgesteld. We willen u vragen deze vragenlijst in te vullen. Naast de verpleegkundig specialisten legt de NZa ook vragen voor aan physician assistants, zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de patiëntenfederatie.

We willen u vragen uw medewerking te verlenen aan deze monitor door de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Op deze manier kunnen we de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten goed in beeld brengen. We ontvangen de ingevulde vragenlijst graag voor 9 juli 2018.

De resultaten zullen anoniem worden verwerkt in een rapport over taakherschikking dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 wordt gepubliceerd.

Invullen kan via de volgende link: Vragenlijst Taakherschikking voor Verpleegkundig Specialist

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!