> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Aanvullende informatie functiewaardering VS

02 mei 2018

De pagina over de functiewaardering van de VS is herzien door ons bestuurslid Jeanet van Essen. Op deze pagina kunt u meer vinden over vragen rondom functiewaardering (hetgeen breder is dan salariëring). Op de volgende vragen wordt op deze pagina een antwoord gegeven.

1. Hoe worden Verpleegkundig Specialisten landelijk ingeschaald?

2. Wat is de inschaling van Verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist?

3. Wat is de stand van zaken rond herindeling van de functie VS GGZ?

4. Wordt iedere verpleegkundig specialist hetzelfde ingeschaald?

5. Wanneer kiezen we voor herschrijven van de functie binnen de instelling?

6. Wanneer worden functies opnieuw geijkt?

7. Zijn er vaste afspraken over scholingsbudgetten?

Nieuw is onder meer een update van de herindeling van de functie verpleegkundig specialist GGZ.