> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Verpleegkundig specialisten in het nieuws… (maart en april 2018)

30 april 2018

Een overzicht van verpleegkundig specialisten in het nieuws. Ditmaal een overzicht van de maanden maart en april 2018. Ditmaal onder meer aandacht voor voorzitter Irma de Hoop in Arts en Auto, meetinstrumenten in de palliatieve zorg, een artikel over het werk van collega Michèle Vranken ten aanzien van pijnbestrijding bij kinderen en voor personeelstekorten in de GGZ. En verpleegkundig specialisten waren ook op andere manieren in het nieuws.

Nursing besteedde op 5 maart aandacht aan een nieuw verschenen boekje met een overzicht van meetinstrumenten in de palliatieve zorg. Verpleegkundig specialist Ellen de Nijs was betrokken bij de selectie van de meetinstrumenten en vertelt erover. Welke instrumenten opgenomen zijn, is bepaald met een schriftelijke ronde en consensusbijeenkomst. De Nijs: “Het zijn vooral dié instrumenten die in de dagelijkse praktijk al gebruikt worden en hun nut bewezen hebben. (…)Alle keuzen zijn ook goed gecheckt bij de verschillende achterbannen van de diverse ziektebeelden. We hebben ook gekeken naar de verschillende settingen. Want wat bruikbaar is in de ene setting, is dat misschien minder in de ander.”

Arts en Auto had op 9 maart een interview met voorzitter van V&VN VS Irma de Hoop waarin zij vertelt over haar werk, als VS GGZ, opleider en voorzitter van de beroepsvereniging, en over haar drijfveer om verpleegkundig specialist te worden. Lees hier het artikel na.

Ook op 9 maart in Nursing een artikel over opleidingsniveaus, getiteld NLQF 6, BSc, niveau 5? ABC in onderwijsland. Welk opleidingsniveau leidt op tot bijvoorbeeld welke onderwijsgraad? En welke beroepstitels zijn er. De beroepstitel verpleegkundig specialist ontbreekt in het artikel, maar die zal bij onze lezers bekend zijn.

In de Volkskrant van 13 maart besteedde Arnon Grunberg (Voetnoot) aandacht aan de uitspraak van verpleegkundig specialist Michèle Vranken: “Vertrouwen wekken, de waarheid vertellen, de tijd nemen en vooral: het kind de controle geven.” Een artikel over haar werkzaamheden verscheen op 9 maart in De Volkskrant dat gaat over het vertalen van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek van kinderarts Piet Leroy in het Maastricht UMC.

Omrop Fryslân besteedde op 14 maart aandacht aan de “Week van zorg en welzijn” vanwege personeelstekorten in de zorg. In een videoreportage (in het Fries) wordt het werk van verpleegkundig specialist GGZ Martje Yntema gevolgd. Dankzij Omrop Fryslân hebben we gelijk ook een officiële vertaling van onze beroepstitel in het Fries te pakken (ferpleechkundich spesjalist).

Op 15 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Nursing zocht uit welke verpleegkundigen er op de verschillende lijsten stonden, onder wie enkele verpleegkundig specialisten.

In Skipr van 20 maart aandacht voor het Wondexpertise Netwerk dat Menzis en zorgpartijen in het Rivierenland hebben opgezet. Verpleegkundig specialisten in het netwerk stellen de diagnose, maken het behandelplan, instrueren het thuiszorgteam over de wondverzorging en monitoren het genezingsproces. “Het grote voordeel voor de patiënt is dat hij wordt verzorgd door ‘bekende gezichten’ uit het wijkteam”, zegt Remko Berendsen, verpleegkundig specialist in opleiding in het Wondexpertise Netwerk. “Daarbij wordt de vaak al zo drukke huisarts ontlast. Ik zie dat veel huisartsen blij zijn dat ze kunnen doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist, die ze met één muisklik kunnen inschakelen. Elke huisarts weet het: wondzorg vereist specialistische kennis. Daarom zien ze de verpleegkundig specialist als een belangrijke partner, die al binnen één werkdag na de aanmelding een diagnose en een behandelplan afgeeft.”

Op 21 maart in Nursing een overzicht van de resultaten uit de Keuzegids Hoger Onderwijs over de Masteropleidingen in de zorg. De Master Advanced Nursing Practice van de Hogeschool Zuyd in Heerlen komt dit jaar als beste uit de bus.

Nursing gaf op 23 maart een overzicht van de resultaten van het onderzoek van beroepsvereniging V&VN naar de carrièremogelijkheden van verpleegkundigen. Hieruit blijkt onder meer dat een deel van de verpleegkundigen doorgroeimogelijkheden zien als verpleegkundig specialist. De resultaten verschenen ook in V&VN Magazine van maart 2018.

Op 6 april verscheen op de website Zorgvisie een artikel over de wondzorg in Nederland. “Dat moet en kan anders”, zegt Robbert Meerwaldt, vaatchirurg in het MST Wond Expertise Centrum (WEC) en voorzitter van de landelijke werkgroep die een nieuwe kwaliteitsstandaard heeft ontworpen. Onder meer verpleegkundig specialist Karin Timm werkte aan deze kwaliteitsstandaard mee.

Medisch Contact plaatste op 9 april een ingezonden stuk van hoofdopleider MANP in Utrecht Riet van Dommelen en voorzitter van V&VN VS Irma de Hoop. Zij benadrukken hierin dat juist de verpleegkundig specialist een rol kan spelen. “Een bereikbare oplossing, die nog maar ten dele wordt benut, is de inzet van de verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn als autonome professionals bevoegd om voor een welomschreven patiëntengroep de behandeling uit te voeren.”

RTV Drenthe had aandacht voor personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg (11 april). “Een tekort aan goed personeel is de oorzaak van de wachtlijsten bij de psychische hulp van GGZ Drenthe”, zegt directeur Bert Hogeboom van GGZ Drenthe. “Het grootste probleem is een tekort aan behandelaren. We hebben vooral regiebehandelaren nodig. Dat zijn bijvoorbeeld psychiaters, klinisch psychologen, gz-psychologen en verpleegkundig specialisten. Daar hebben we te weinig van.”

Indirect ook aandacht voor personeelstekort in het Eindhovens Dagblad waarin een artikel verscheen over GGzE en personeelstekorten die tot fouten leidden in TBS-kliniek De Woenselse Poort (17 april). “Een van de problemen was personeelstekort. Vooral aan klinisch psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten was gebrek”, zo wordt in het artikel gesteld.

Zorgvisie schreef op 18 april over het signaal dat volgens minister Bruins voor Medische Zorg wordt gegeven door huisartsen in het onderzoek “Meer tijd voor de patiënt” van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Bruins stelt dat huisartsen kunnen worden ontlast door bepaalde zorgvormen binnen de eigen praktijk over te dragen aan praktijkondersteuners, psysician assistants en verpleegkundig specialisten.

Op de verschijningsdatum van V&VN Magazine, 26 april, waren ook enkele verpleegkundig specialisten in het nieuws. Onder meer Sylvia Verhage die in het kader van verpleegkundig leiderschap aan het woord kwam. U leest dit artikel hier na. Naast Sylvia kwamen in dit nummer ook Tim van Nesselrooij (VS GGZ in het UMC Utrecht) en Cindy Leenders (VS GGZ bij Novadic-Kentron) aan het woord.

Ook in het nieuws geweest als verpleegkundig specialist? Of een verpleegkundig specialist in het nieuws gezien. En wil je dat de beroepsgroep hier kennis van neemt? Meld het bij V&VN VS via: [email protected].