> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Promotie Annette Galema-Boers

27 april 2018

En dan nog even dit, met vertraging, maar nog steeds het vermelden waard. Op 31 maart 2018 heeft Annette Galema-Boers als derde verpleegkundig specialist in het Erasmus MC te Rotterdam haar proefschrift verdedigd. Het onderwerp van haar promotie is: “Management of Patients with Familial Hypercholesterolemia, cure and care”.

Het proefschrift bevat zes onderzoeken met betrekking tot de behandeling en begeleiding van patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH). Het proefschrift gaat in op kennislacunes in diagnose en management van patiënten met FH. Het doel van deze onderzoeken is niet alleen om de huidige status te beschrijven maar biedt ook klinische hulpmiddelen voor diagnose en risicovoorspelling om de zorg van patiënten met FH in de klinische praktijk verder te verbeteren. Het volledige proefschrift is te vinden op de website van het Erasmus MC.

Annette werkt sinds 2011 als verpleegkundig specialist in het Erasmus MC. Zij is gespecialiseerd op patiënten met familiaire hypercholesterolemie. Vanaf 2015 is zij voorzitter van het bestuur van de vakgroep verpleegkundig specialisten in het Erasmus MC.

Zij eindigt haar proefschrift met de quote:

”Tenslotte nog dit: ooit heb ik gekozen voor het vak verpleegkunde aan het HBO-V, een prachtig beroep waar ik trots op ben en opnieuw voor zou kiezen in deze tijd. Deze nieuwe titel brengt daar geen verandering in. Ik ben en blijf verpleegkundige (specialist).”

Namens het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten was Bas Bol, penningmeester, aanwezig om haar te feliciteren.

Dr. Annette Galema-Boers.