> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Inspraakbijeenkomsten beroepsprofiel VS 2018

12 april 2018

In 2018 werkt V&VN Verpleegkundig Specialisten met V&VN en de masteropleidingen aan de vernieuwing van het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist. Dit om het beroep en de opleiding klaar te maken voor het volgende decennium!

In mei 2018 staan drie inspraakbijeenkomsten gepland zodat verpleegkundig specialisten kunnen meepraten over de het beroepsprofiel vanuit hun kennis uit de praktijk en mogelijk ook als opleider. Geïnteresseerde verpleegkundig specialisten kunnen hun mening kunnen geven over datgene wat belangrijk is om in het nieuwe beroepsprofiel op te nemen. De bijeenkomsten worden in Rotterdam, Utrecht en Groningen gehouden en staan open voor verpleegkundig specialisten!

Datum, tijden en locatie zijn als volgt:

  • 17 mei van 18:00-20:00 in Rotterdam, locatie Rochussenstraat 198
  • 23 mei van 17:00-19:00 in Utrecht, locatie Churchilllaan 11
  • 24 mei van 17:30-19:30 in Groningen, locatie Laan Corpus den Hoorn 300

De bijeenkomsten in Rotterdam en Groningen zijn georganiseerd in samenwerking met respectievelijk de Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool.

U dient zich voor deze bijeenkomst aan te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen met uw naam, uw specialisme en voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt naar de secretaris Jaap Kappert, via: [email protected]. U ontvangt in de bevestiging de ruimte waar u wordt verwacht. Voor elke bijeenkomst geldt een maximum van 40 deelnemers. Hierbij geldt wie het eerst komt het eerst maalt.

Kort voor de bijeenkomst krijgt u een nader schrijven over het dan vigerende concept-beroepsprofiel. De bijeenkomsten worden ingeleid door een van de deelnemers aan het traject, waarna er gelegenheid is tot discussie over het beroepsprofiel. Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die dienen als verdere bouwstenen voor de definitieve versie.

Opleidingen, branchepartijen en overige betrokkenen praten op een andere manier mee met de vernieuwing van het beroepsprofiel.