> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vernieuwing beroepsprofiel VS

30 maart 2018

Eind vorig jaar heeft de projectgroep toekomstbestendige verpleegkundig specialismen het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) geadviseerd het aantal verpleegkundig specialismen te vereenvoudigen van vijf naar twee. Het CSV heeft het advies overgenomen en aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor ontstaat er vanaf 2020 een verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (AGZ), naast de verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die behouden blijft. Op dit moment werkt het CSV aan de implementatie van de aanbevelingen uit het advies.

V&VN Verpleegkundig Specialisten gaat het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist (Lees hier het huidige beroepsprofiel uit 2012) vernieuwen. Zodat het aansluit aan de nieuwe situatie en op de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen het beroep van verpleegkundig specialist én breder in de gezondheidszorg. De verpleegkundig specialist heeft bijvoorbeeld een wettelijke zelfstandige bevoegdheid met ingang van 2018, de VS GGZ is regiebehandelaar in de GGZ en er zijn wijzigingen geweest in de financiering van de zorg (bijvoorbeeld het openen van DBC’s door verpleegkundig specialisten). Daarnaast zijn ook de beroepsprofielen van de mbo- en de hbo-verpleegkundige recent vernieuwd (lees hier het beroepsprofiel voor de MBO- en de HBO-verpleegkundige in het Rapport Toekomstbestendige Beroepen van de commissie-Terpstra uit 2016).

Inspraak verpleegkundig specialisten
Het is belangrijk dat verpleegkundig specialisten goed worden betrokken bij de vernieuwing van het beroepsprofiel. Dit gebeurt op drie manieren:

  1. Er nemen drie verpleegkundig specialisten deel aan de projectgroep van het traject: voorzitter drs. Irma de Hoop M ANP M HC&SW, VS GGZ prof. dr. Peter Goossens en VS acute zorg Wim Breeman MSc M ANP. Zij zijn voorgedragen door V&VN Verpleegkundig Specialisten. In de klankbordgroep neemt bestuurslid en VS intensieve zorg Sophie Osseweijer MSc deel. Daarnaast is dr. Ada ter Maten-Speksnijder op verzoek van de afdeling betrokken bij de vernieuwing van het beroepsprofiel.
  2. Alle netwerken van verpleegkundig specialisten worden binnenkort gevraagd om hun inhoudelijke aanbevelingen voor het beroepsprofiel. Zij kunnen hiervoor te rade gaan bij hun netwerkleden. Zo worden veel verschillende verpleegkundig specialisten in zeer diverse velden bereikt.
  3. In mei 2018 staan drie inspraakbijeenkomsten gepland. Geïnteresseerde verpleegkundig specialisten kunnen hun mening kunnen geven over datgene wat belangrijk is om in het nieuwe beroepsprofiel op te nemen. Deze bijeenkomsten worden in drie regio’s gehouden en staan open voor verpleegkundig specialisten! De exacte data en tijden van de bijeenkomsten zijn nog niet gepland. Ze vinden medio mei plaats in Groningen (Hanzehogeschool), Utrecht (V&VN) en Rotterdam (Hogeschool Rotterdam). Over de exacte data en tijden komt binnenkort een nader bericht.

V&VN Verpleegkundig Specialisten werkt bij het vernieuwen van het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist nauw samen met V&VN en het CSV. Caroline van Mierlo is kartrekker van het traject. Zij is eerder ook betrokken geweest bij de beroepsprofielen voor de mbo- en hbo-verpleegkundige. Het is de bedoeling om het traject eind 2018 af te ronden. Naast verpleegkundig specialisten zijn ook andere relevante stakeholders bij het traject van het actualiseren van het beroepsprofiel betrokken. Het gaat hierbij om andere professionals (zoals medisch specialisten) en branchepartijen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de opleidingsinstellingen die de Master Advanced Nursing Practice en GGZ VS aanbieden. Vanuit het vernieuwde beroepsprofiel wordt ook het opleidingsprofiel voor de masteropleidingen vernieuwd.

Samen maken we de masteropleiding en de verpleegkundig specialist klaar voor het volgende decennium!

Voor vragen over het traject kunt u terecht bij secretaris Jaap Kappert via: [email protected].