> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR maart 2018

25 maart 2018

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van maart 2018 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

Nieuwsbrief 22 maart 2018

Slechts één praktijkinstelling erkend

Bij de opleiding van een vios wordt de regel gehanteerd dat er slechts één praktijkinstelling wordt erkend door de RSV. De erkende praktijkinstelling is ALTIJD de zorgorganisatie waar de vios een arbeidsovereenkomst heeft. Deze organisatie wordt de ‘eerste praktijkinstelling’ genoemd. Hiervoor is gekozen omdat de praktijkinstelling waar de vios een arbeidsovereenkomst heeft de direct belanghebbende bij de opleiding van de vios is. Lees verder

Geen praktijkopleider binnen de eerste praktijkinstelling

Soms komt het voor dat er binnen de eerste praktijkinstelling geen verpleegkundig specialist beschikbaar is die kan optreden als praktijkopleider. Als er ook geen medisch specialist beschikbaar is binnen de eerste praktijkinstelling, kan in overleg met de hoofdopleider van de MANP-opleiding bij uitzondering een praktijkopleider worden benoemd die niet werkzaam is in de eerste praktijkinstelling. De hoofdopleider kan hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen bij de RSV. Lees verder

Jaarverslag RSV 2017 gepubliceerd

Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register is het jaarverslag van de RSV over het jaar 2017 te downloaden. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de RSV in 2017. Het jaarverslag is te vinden op de pagina ‘Registratiecommissie’. De speerpunten van de RSV voor het jaar 2018 vindt u op dezelfde pagina. Lees verder

Toevoegen elders geaccrediteerde scholing
Sinds 1 januari j.l. is het mogelijk om 25 uur van de verplichte 100 uur bij- en nascholing in te vullen met ‘elders geaccrediteerde scholing’. Dit is bij- en nascholing die is geaccrediteerd voor een andere beroepsgroep uit de Nederlandse gezondheidszorg, én die heeft plaatsgevonden ná 1 januari 2018. In de aangepaste beleidsregel ‘Bij- en nascholing’ lees je alle eisen waaraan ‘elders geaccrediteerde scholing’ moet voldoen.
De aangepaste beleidsregel is te vinden op de pagina Bij-en-nascholing of op Regelgeving. De beleidsregel is geldig vanaf 1 januari 2018 in.

 

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonischbereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.