> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Verpleegkundig specialisten in het nieuws… (winter 2018)

22 maart 2018

Een overzicht van verpleegkundig specialisten in het nieuws. Ditmaal een overzicht van de maand december 2017 en januari en februari 2018. Met ditmaal onder meer collega Karin Timm over de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg, het nieuws dat verpleegkundig specialisten de druk op huisartsen kunnen verlichten en het programma ‘COPD in beeld’, een innovatie onder meer door een verpleegkundig specialist (Maritha Spekschoor) ontwikkeld. Uiteraard waren er ook nog een aantal andere verpleegkundig specialisten in het nieuws.

Karin Timm, verpleegkundig specialist werkzaam intensieve zorg werkzaam in de complexe wondzorg komt op 4 december 2017 aan het woord in Nursing. In juni 2018 zal de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg verschijnen. Collega Timm is lid van de werkgroep die de Kwaliteitsstandaard ontwikkelt. Zij geeft onder meer aan dat er regiebehandelaars aangesteld zullen worden, die de wondzorg coördineert, de diagnose stelt en het eerste aanspreekpunt is. Die regiebehandelaar kan een verpleegkundig specialist of physician assistent zijn, maar ook een huisarts of medisch specialist.

Skipr meldt op 5 december dat verpleegkundigen de druk op huisartsen kunnen verlichten. Huisartsen zien de druk op het eigen spreekuur afnemen wanneer een VS (of PA) patiënten met vaak voorkomende klachten behandelen. Ook spelen ze een belangrijke rol in de zorg voor ouderen. Dat staat in het onderzoeksrapport van Radboudumc IQ Healthcare en stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH). De onderzoekers pleiten voor een breed gedragen visie op de positie van de VS en de PA in de huisartsenzorg die uit gaat van de toekomstige zorgvraag van de patiënt en de organisatie van de zorg. Duidelijkheid over de meerwaarde, rol en taken van de VS en de PA geeft richting aan het curriculum van de opleidingen en biedt huisartsen, managers, beleidsmakers en (aankomend) VS’en en PA’s praktische handvatten.

In een artikel van 12 december 2017 schrijft Trouw over het advies aan ouderen om niet overdag te slapen. Collega Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist geriatrie in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, komt onder meer aan het woord. Zij stelt: “Een middagslaapje is prima, maar niet te lang. Als je te vaak wegdommelt, versuft je brein en ga je sneller achteruit. Rust roest.”

Op 20 december was op de site van Nursing te lezen dat de nieuwe Zorgstandaard Eetstoornissen is verschenen. Tamara Berends, verpleegkundig specialist en een van de werkgroepleden van de zorgstandaard zegt: “Uit onderzoek blijkt dat het hervoeden van anorexiapatiënten sneller kan dan voorheen, met een á anderhalve kilo per week.” Snelheid is belangrijk volgens Berends. “Het is belangrijk om iemand zo kort mogelijk in het ziekenhuis te houden en zo snel mogelijk te laten starten met een behandeling in de GGZ .”

Stadsnieuws Tilburg meldt op 11 januari op de website het vijfjarig bestaan van de huiskamer Tilburg. Het was een lang gekoesterde wens van initiatiefneemster Mirjam Bogaarts om iets te doen voor mensen met kanker. Als verpleegkundig specialist oncologie kwam ze erachter dat patiënten niet alleen medische informatie en behandeling zochten. “Ik merkte dat veel mensen behoefte hadden aan lotgenotencontact”, vertelt Bogaarts. “Maar daar was op dat moment eigenlijk niks voor georganiseerd.

Op 25 januari was op de website van RTL Nieuws te lezen dat COPD-patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven door de innovatie die verpleegkundig specialist Maritha Spekschoor (Slingeland Ziekenhuis) samen met Ingrid Zweers, gespecialiseerde longverpleegkundige van Sensire, vier jaar geleden samen met zorginnovatiebedrijf FocusCura ontwikkelde, genaamd ‘COPD in beeld’. De patiënt stuurt twee keer per week zijn of haar waarden door via de app, die wordt gemonitord door gespecialiseerde verpleegkundigen vanuit het Medisch Service Centrum NAAST. Bij een afwijkende waarde nemen ze via video contact op met de patiënt en eventueel wordt een longverpleegkundige ingeschakeld.

In Nursing op 29 januari een artikel over wat verpleegkundigen kunnen met het begrip ‘positieve gezondheid’. In het artikel komt onder meer verpleegkundig specialist in het JBZ Bert van Rixtel aan het woord: “Voor mij is de insteek van positieve gezondheid zo eigen aan het verpleegkundevak. We hebben te vaak een kokervisie, zijn te gericht op ziekte en vergeten de kwaliteiten van de patiënt.”

Collega Corine Nierop komt aan het woord in Nursing op 2 februari. Collega Corine Nierop doet onderzoek naar het onderwerp hoop in de palliatieve fase, en schreef een handreiking voor zorgverleners. Haar werden vragen gesteld over omgaan met hoop bij patiënten met een korte levensverwachting.

Begin februari verscheen een bericht op zowel de Nationale Zorggids (2 februari) als Skipr (5 februari) over de resultaten van een pilot van zorgverzekeraar CZ en een aantal thuiszorgorganisaties in het zuiden van Nederland waaruit blijkt dat de genezing van complexe open beenwonden met gemiddeld twintig weken verkort kan worden door de inzet van een wondregisseur. Deze regisseur is in dienst van de thuiszorgorganisatie of werkzaam in een expertisecentrum wondzorg. Het is een hbo-verpleegkundige met specialisatie wondzorg/wondconsulent of een verpleegkundig specialist met specialisatie wondzorg. CZ publiceerde er ook zelf een persbericht over.

Op 12 februari komt op de website van RTL Nieuws collega Dick van Etten (verpleegkundig specialist GGZ bij Arkin) aan het woord. Elke dag een biertje of een wijntje moet toch kunnen op je oude dag? “Dat is natuurlijk wat we het liefst horen, maar het antwoord is nee”, zegt Dick van Etten. Hij is gespecialiseerd in alcoholverslaving bij ouderen.

In Nursing komt op 15 februari Linda Brandjes aan het woord in verband met de aangifte van V&VN tegen de tabaksindustrie. Brandjes geeft aan: “De core business van verpleegkundigen en verzorgenden is werken aan de gezondheid en het welzijn van onze patiënten. De tabaksindustrie ondermijnt feitelijk ons werk.”

ICT & Health (16 februari) plaatste een artikel over privacy issues en e-consulten, getiteld: “Hoe kan ik na 1 mei communiceren met mijn zorgteam?”.

Ook in het nieuws geweest als verpleegkundig specialist? Of een verpleegkundig specialist in het nieuws gezien. En wil je dat de beroepsgroep hier kennis van neemt? Meld het bij V&VN VS via: [email protected].