> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Zorgverzekeraars accepteren verwijzingen VS

26 februari 2018

Om een afspraak te kunnen maken met een medisch specialist is een rechtmatige verwijzing noodzakelijk. Zonder verwijzing kunnen patiënten de kosten niet declareren bij hun zorgverzekeraar. Welke beroepsgroepen een verwijzing mogen geven, bepaalt de verzekeraar.

Er is nu goed nieuws voor alle verpleegkundig specialisten werkzaam in de eerstelijn. Verwijzingen van verpleegkundig specialisten uit de eerstelijn naar de tweede lijn worden vanaf heden door alle zorgverzekeraars in Nederland geaccepteerd, zo blijkt uit het meest recente “overzicht verwijzer medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar vanaf 1 januari 2018”*. Het gaat hierbij om verwijzingen naar de tweede lijn. Desgevraagd heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigd dat de tabel is opgesteld op basis van informatie van zorgverzekeraars. Ook de laatste zorgverzekeraars die nog geen verwijzingen van verpleegkundig specialisten accepteerden, doen dat dus inmiddels wel.

V&VN Verpleegkundig Specialisten heeft regelmatig berichten gekregen van verpleegkundig specialisten dat verwijzingen door hen door verschillende zorgverzekeraars niet werden geaccepteerd. Hierover is onder meer contact gezocht met zorgverzekeraars (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit. V&VN Verpleegkundig Specialisten is voorzichtig blij met het verdwijnen van deze drempel in de volledige implementatie van de bevoegdheden en de mogelijke verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist.

V&VN VS heeft ook opnieuw navraag bij Zorgverzekeraars Nederland gedaan ten aanzien van het weigeren van andere verwijzingen door verpleegkundig specialisten, bijvoorbeeld verwijzingen (waar van toepassing) naar fysiotherapie en thuiszorg.

Indien u desondanks toch problemen ondervindt bij het verwijzen van de eerstelijn naar de medisch-specialistische zorg of bij verwijzingen naar andere zorgprofessionals waarvoor een verwijzing nodig is, stuur dan een bericht aan [email protected]. Wees hierin zo specifiek mogelijk en vermeld om welke verzekeraar(s) het gaat en om welke concrete situatie. Uw berichten worden verzameld en gebundeld met de betrokken instanties besproken.

* N.B. Het “overzicht verwijzer medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar vanaf 1 januari 2018” is aan wijzigingen onderhevig! ->11-02-21-overzicht_verwijzer_van_eerste_naar_tweede_lijn_per_zorgverzekeraar_2021 update 1 januari 2021