> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Herhaling oproep onderzoek inzet VS GGZ

14 februari 2018

In januari is er bij een steekproef van bijna 500 verpleegkundig specialisten GGZ een brief bezorgd met het verzoek mee te doen aan de enquête van het Nivel en het Capaciteitsorgaan. Eerder werd door V&VN VS al een oproep aan verpleegkundig specialisten GGZ gedaan om hieraan mee te doen. Inmiddels is bekend dat van de VS GGZ bijna 200 reacties (ruim 30%) zijn binnengekomen. Dat is mooi, en tegelijkertijd kunnen 300 verpleegkundig specialisten GGZ de enquête dus ook nog invullen. V&VN VS vraagt aan verpleegkundig specialisten GGZ die de enquête nog niet hebben ingevuld, om dit alsnog te doen in het belang van de beroepsgroep. U ontvangt hierover ook een herhalingsbrief of heeft deze inmiddels ontvangen. Het onderzoek is van groot belang voor de toekomst van onze beroepsgroep! Hieronder nog een uitgelegd waarom u gevraagd wordt om de enquête in te vullen.

Het belang van een gezonde arbeidsmarkt voor verpleegkundig specialisten GGZ

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende verpleegkundig specialisten GGZ zijn. Hoewel er de laatste jaren al veel mensen zijn opgeleid, stromen er ook veel professionals uit wegens  bijvoorbeeld pensionering en klinken er veel geluiden over wachttijden en stijgende werkdruk. Het is dus van belang om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de VS GGZ.

Advies aan het ministerie van VWS en veldpartijen

Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ er in de toekomst nodig zijn. Hierbij hoort ook een instroomadvies aan VWS en veldpartijen voor de verschillende opleidingen: hoeveel opleidingsplaatsen dienen er beschikbaar te worden gesteld voor een evenwichtige arbeidsmarkt in de toekomst?

V&VN Verpleegkundig Specialisten roept op tot het invullen van de enquête

Om het volgende capaciteitsplan voor deze beroepsgroepen te kunnen opstellen in 2018 zijn veel gegevens nodig. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld de in- en uitstroom van de beroepsgroep en het aantal uur dat er zoal wordt gewerkt, maar er zijn ook gegevens nodig over onderwerpen als werkdruk en uw toekomstplannen als VS GGZ. Daarom wordt begin 2018 een enquête uitgezet onder een steekproef van BIG-geregistreerde GGZ-professionals.