> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek naar inzet VS GGZ

28 januari 2018

Het belang van een gezonde arbeidsmarkt voor verpleegkundig specialisten GGZ

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende verpleegkundig specialisten GGZ zijn. Hoewel er de laatste jaren al veel mensen zijn opgeleid, stromen er ook veel professionals uit wegens  bijvoorbeeld pensionering en klinken er veel geluiden over wachttijden en stijgende werkdruk. Het is dus van belang om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de VS GGZ.

Advies aan het ministerie van VWS en veldpartijen

Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten GGZ er in de toekomst nodig zijn. Hierbij hoort ook een instroomadvies aan VWS en veldpartijen voor de verschillende opleidingen: hoeveel opleidingsplaatsen dienen er beschikbaar te worden gesteld voor een evenwichtige arbeidsmarkt in de toekomst?

V&VN Verpleegkundig Specialisten roept op tot het invullen van de enquête

Om het volgende capaciteitsplan voor deze beroepsgroepen te kunnen opstellen in 2018 zijn veel gegevens nodig. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld de in- en uitstroom van de beroepsgroep en het aantal uur dat er zoal wordt gewerkt, maar er zijn ook gegevens nodig over onderwerpen als werkdruk en uw toekomstplannen als VS GGZ. Daarom wordt begin 2018 een enquête uitgezet onder een steekproef van BIG-geregistreerde GGZ-professionals.

Het zou dus kunnen dat er in januari een brief op uw deurmat valt met het verzoek mee te doen aan de enquête van het Nivel en het Capaciteitsorgaan. V&VN VS roept al onze leden die een enquête ontvangen op deze in te vullen. Het onderzoek is namelijk van groot belang voor de toekomst van onze beroepsgroep!