> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Internetconsultatie Wet BIG

24 januari 2018

Eind december 2017 verscheen het wetsvoorstel BIG II van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In dit wetsvoorstel worden enkele veranderingen ten aanzien van de verpleegkundige voorgesteld. V&VN VS juicht, net als V&VN, functiedifferentiatie tussen het MBO- en HBO-niveau van harte toe. Er is veel draagvlak onder beroepsgenoten om de differentiatie in beroepen vorm te gaan geven en de wet BIG op dat punt aan te passen.

Eén van de thema’s in het wetsvoorstel is de creatie van het beroep van regieverpleegkundige. Daar zijn vanuit verschillende hoeken reacties op gekomen: de titel dekt de lading niet, omdat het slechts één aspect van de CanMEDS-rollen betreft en bij sommigen het beeld oproept van verpleegkundigen die achter de computer en telefoon aan het regisseren zijn. Daarnaast is het in meerdere zorgsectoren een reeds bestaande functietitel en kan het in de GGZ verwarring opleveren in relatie tot de functie regiebehandelaar. V&VN begrijpt de zorgen van bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en V&VN VS hieromtrent. V&VN heeft opgeroepen om te kijken of er betere alternatieven zijn, waarbij voor V&VN voorwaarde is dat in beide titels het woord verpleegkundige terug komt.

Een van de alternatieven voor regieverpleegkundige dat is genoemd, is hbo-verpleegkundige. Dat is een opleidingsniveau. Deze optie is door V&VN mondeling als mogelijkheid voorgelegd aan VWS. Het ministerie heeft aan V&VN aangegeven deze juridisch verder uit te willen zoeken, maar ook af te willen wachten welke titels mogelijk nog via de internetconsultatie worden voorgesteld.

V&VN VS vraagt verpleegkundig specialisten om hun reactie bij deze internetconsultatie te geven. Dat kan bijvoorbeeld middels een voorbeeldbrief die door de afdeling is opgesteld. Deze brief verstuurt de verpleegkundig specialist op persoonlijke titel. Deze brief geeft de zorgen van V&VN Verpleegkundig Specialisten weer, en maakt tegelijk duidelijk dat ook deze afdeling staat voor functiedifferentiatie als belangrijke stap in de verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep. Kortom: zorgen, maar ook lof.

 

Voorbeeldbrief:

2018-01-24 Brief Internetconsultatie Regieverpleegkundige

Vergeet niet om naam en functie in de brief zelf aan te passen! In de vrije tekst bij de internetconsultatie kunt u eventuele andere opmerkingen nog kwijt.

 

U kunt via de volgende link uw reactie achterlaten tot 18 februari 2018:
https://www.internetconsultatie.nl/bigii

Ook kunt u uw reactie bij V&VN achterlaten. Gebundelde reacties zullen worden aangeboden aan het ministerie van VWS.

 

Verdere informatie:

Wetsvoorstel BIG II (concept wetsvoorstel)

Wetsvoorstel BIG II (concept memorie van toelichting)

Wetsvoorstel nieuwe beroepsprofielen gepresenteerd (V&VN)