> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

V&VN VS zoekt plaatsvervangende leden CSV

21 december 2017

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is op zoek naar een aantal nieuwe (plaatsvervangende) leden. Het College is een onafhankelijk publiekrechtelijk orgaan van V&VN dat zich bezig houdt met beleid en regelgeving voor opleiding en registratie van verpleegkundig specialisten. De 18 leden en adviserend leden zijn verpleegkundig specialist (in opleiding), opleider of nemen deel vanuit één van de branche-organisaties, de KNMG en het wetenschappelijk onderwijs. De leden hebben zitting in het college op persoonlijke titel en op basis van deskundigheid. De voorzitter van het College is onafhankelijk en heeft geen stemrecht. Het College wordt ondersteund door een secretaris, tevens adviseur.

Er zijn op dit moment drie vacatures, twee voor plaatsvervangende leden een één voor een lid. Het betreft vacatures voor de categorie verpleegkundig specialisten. Deze (plaatsvervangende) leden worden voorgedragen door de beroepsvereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS).

V&VN VS is op zoek naar verpleegkundig specialisten met belangstelling voor de ontwikkeling van het beroep op macroniveau, een uitstekend analytisch vermogen en goede mondelinge communicatievaardigheden. Het is met name van belang dat je in staat bent mee te discussiëren in een groep en hierbij je mening te geven vanuit de positie van de beroepsgroep. Het lidmaatschap kost gemiddeld een à anderhalve avond per maand en er is een prima vacatiegeldenregeling en reiskostenvergoeding ingesteld.

V&VN VS is op zoek naar één lid vanuit het werkveld oncologie en het werkveld ouderenzorg of eerstelijn. Daarnaast wordt gezocht naar één lid vanuit het specialisme geestelijke gezondheidszorg.

Kandidaten dienen lid te zijn van V&VN Verpleegkundig Specialisten. Zij kunnen zich middels een korte motivatie en CV melden bij de secretaris Jaap Kappert ([email protected]) tot en met vrijdag 5 januari 2018.