> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR december 2017

21 december 2017

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van december 2017 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

Nieuwsbrief 20 december 2017

Toevoegen elders geaccrediteerde scholing

Vanaf 1 januari a.s. is het mogelijk scholing om een deel van de verplichte 100 uur bij- en nascholing in te vullen met scholing die is geaccrediteerd voor een andere beroepsgroep, zoals voor medisch specialisten. Per registratieperiode kun je 25 van de verplichte 100 uur aan bij- en nascholing invullen met elders geaccrediteerde scholing.

Lees verder

CSV: 2 specialismen in plaats van 5

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) neemt het advies over van de stuurgroep TVS. De indeling van de verpleegkundig specialist gaat over van vijf naar twee specialismen: algemene gezondheidszorg (agz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Lees verder

Steekproeven uitsluitend op verzoek

Wanneer je je herregistratie-aanvraag indient, wordt er niet langer standaard een steekproef uitgevoerd. In plaats daarvan krijg je de vraag of je wilt dat er een steekproef wordt uitgevoerd op je portfolio. De steekproef houdt in dat enkele activiteiten uit het portfolio worden gecontroleerd.

Lees verder

Wijzigingen in het portfolio

Afgelopen jaar hebben de verpleegkundig specialisten van de Werkgroep Herregistratie een advies aan de Registratiecommissie uitgebracht met betrekking tot wijzigingen in het digitaal portfolio. Deze wijzigingen zullen op verschillende momenten in het komende jaar worden ingevoerd.

Lees verder

Start nieuwe werkgroepen in 2018

In 2018 start de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) twee nieuwe werkgroepen van verpleegkundig specialisten. Deze werkgroepen zullen adviseren over aanpassing van intercollegiale toetsing (ICT) en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA).

Lees verder

Per 1 januari nieuwe tarieven

Zoals eerder dit jaar bekend werd gemaakt, wijzigen per 1-1-2018 een aantal tarieven van de RSV, waaronder die voor registratie en herregistratie als verpleegkundig specialist.

Lees verder

Toevoegen activiteiten

Vanaf nu kan een VS in haar digitaal portfolio ook activiteiten toevoegen die niet meetellen voor haar registratie, maar die zij wél belangrijk vindt voor haar beroepsinhoudelijke ontwikkeling.

Lees verder

Activiteiten RSV in 2018

Voor 2018 heeft de RSV vier speerpunten geformuleerd. Ieder speerpunt is uitgewerkt in projectmatige activiteiten die een eenmalig karakter hebben en die worden afgerond in 2018.

Lees verder

 

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.