> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Antwoorden op vragen over de nieuwe indeling van specialismen

19 december 2017

Waarom is het nodig om de huidige indeling in specialismen te veranderen?

De indeling is in 2015 geëvalueerd door een raadpleging onder verpleegkundigen specialisten. Hieruit bleek dat voor vier van de vijf specialismen de indeling niet goed werkt. Uitzondering is het specialisme geestelijke gezondheidszorg.
Van de andere vier specialistische titels (preventieve zorg bij somatische aandoeningen, acute zorg bij somatische aandoeningen, intensieve zorg bij somatische aandoeningen, chronische zorg bij somatische aandoeningen) wordt nauwelijks gebruik gemaakt. De titels blijken niet duidelijk te maken wat de verpleegkundig specialist is. Ook is er veel overlap tussen de specialismen.
Verpleegkundig specialisten met een specialisme met een zelfstandige bevoegdheid voor relatief weinig handelingen, hebben soms minder kans om bepaalde functies te vervullen. Daardoor kiezen veel studenten voor de opleiding met de breedste zelfstandige bevoegdheid.

Als de indeling in specialismen verandert, verandert er dan ook iets aan mijn registratie als verpleegkundig specialist?

Op grond van deze verandering zullen er geen verpleegkundig specialisten zijn die hun registratie als verpleegkundig specialist verliezen.

Nu is de zelfstandige bevoegdheid per specialisme geregeld. Wat gebeurt er als de indeling in specialismen verandert?

Bij een nieuwe indeling wordt opnieuw bepaald welke zelfstandige bevoegdheid per specialisme geldt. Ook hierbij zal een overgangsregeling komen voor de huidige verpleegkundig specialisten.

Mag ik de toevoeging van mijn werkveld (bijvoorbeeld oncologie of ouderenzorg) blijven gebruiken?

Ja dat mag, net zoals nu. Deze toevoeging is nu niet wettelijk geregeld en is geen wettelijk beschermde beroepstitel.

Waarom is het van belang dat een titel is vastgelegd in de wet BIG?

De wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Door de titel vast te leggen in de wet weet de patiënt waarin een verpleegkundig specialist deskundig en bekwaam is. Dit betekent ook dat bij verkeerd handelen de verpleegkundig specialist zich voor de tuchtrechter moet verantwoorden. Tot slot zorgt het wettelijk vastleggen van de titel ervoor dat de titel beschermd is.

Wanneer verandert de indeling?

Eind 2017 is het advies van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) naar de Minister voor Medische Zorg en Sport gegaan. Als de minister het advies overneemt, volgt daarna een concrete uitwerking van de verpleegkundig specialismen in competentieprofielen en een vertaling naar de opleiding. Vervolgens wordt de nieuwe indeling van de specialismen geïmplementeerd, inclusief een overgangsregeling. Het gehele traject zal naar verwachting rond januari 2020 worden afgerond.