> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Denk mee over herregistratie-eisen!

17 december 2017

Wil jij meedenken over een hernieuwde invulling van intercollegiale toetsing of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten? In 2018 zullen vanuit de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) twee werkgroepen starten die zich hiermee bezig zullen houden. De werkgroepen bestaan in zijn geheel uit verpleegkundig specialisten, verspreid over de specialismen en binnen Nederland.

Wanneer je wilt deelnemen aan een van deze werkgroepen, meld je dan nu aan via [email protected]. Geef bij je aanmelding aan naar welke werkgroep jouw voorkeur uitgaat. Hieronder staat in het kort per werkgroep weergegeven waar de werkgroep advies over zal uitbrengen. Vermeld bij je aanmelding ook je woonplaats en in welk specialisme je staat geregistreerd.

  • Werkgroep ICT: De werkgroep zal een advies uitbrengen over de wijze van beoordeling van intercollegiale toetsing, waarbij wordt toegewerkt aan het gevalideerd toevoegen van verslagen in je portfolio, zodat deze zonder verdere controle meetellen voor je herregistratie.
  • Werkgroep ODA: De werkgroep zal de Registratiecommissie adviseren over de aanpassing van overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA). Zij kijkt of de activiteiten die worden genoemd in de beleidsregel, moeten worden uitgebreid, ingeperkt of gelijk moeten blijven. Ook onderzoekt de werkgroep of de urenwaardering van de ODA-activiteiten moet worden aangepast.

Wanneer je deelneemt aan één van de werkgroepen, krijg je hiervoor per fysieke bijeenkomst een vacatievergoeding van de RSV. Daarnaast kun je je deelname aan de werkgroep als overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA) opvoeren in je digitaal portfolio in het kader van je herregistratie.

Bij meer aanmeldingen dan mogelijke deelnemers zal een selectie worden gemaakt. Reageren kan tot en met zondag 31 december 2017.