> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Bestuurswissel V&VN VS

11 oktober 2017

Op de eerste dag van het 9de jaarcongres van V&VN Verpleegkundig Specialisten vond de afdelingsvergadering plaats. Onderdeel van de afdelingsvergadering is de decharge en benoeming van bestuursleden. Dit jaar namen drie bestuursleden afscheid en werden vier nieuwe bestuursleden benoemd, zodat het bestuur nu weer op de volle sterkte is.

Decharge

Ina Verhagen, Esmeralda van Leeuwen en Remco Boerman namen afscheid als bestuurslid. Mw. Verhagen was één jaar bestuurslid en had haar taken al met ingang van 1 januari 2017 neergelegd. Mw. Van Leeuwen en dhr. Boerman waren drie jaar bestuurslid en daarnaast enkele maanden aspirant-bestuurslid.

Mw. Van Leeuwen heeft zich als lid van de congrescommissie verdienstelijk gemaakt en nam daarnaast deel aan de stuurgroep voorbehouden handeling HBO-verpleegkundige. Dhr. Boerman was portefeuillehouder geneesmiddelen en als zodanig in contact met de NVZA en de KNMP. Ook was hij gedurende enkele jaren voorzitter van de congrescommissie van V&VN VS.

Benoeming

Tot nieuwe bestuursleden werden door de afdelingsvergadering benoemd: Nathalie van Elck, Patricia Mann-Poll, Bart Huybrechts en Sophie Osseweijer.

Mw. Van Elck is sinds kort verpleegkundig specialist intensieve zorg en werkt in een huisartsenpraktijk in Renkum. Zij is de nieuwe portefeuillehouder eerstelijn. Mw. Mann-Poll werkt als verpleegkundig specialist GGZ. Zij versterkt de portefeuille GGZ in het bestuur. Dhr. Huybrechts is verpleegkundig specialist acute zorg werkzaam op de spoedeisende hulp van OLVG-Oost in Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij het Netwerk VS SEH. Mw. Osseweijer is aspirant-bestuurslid vanaf 01-12-2016. Zij is werkzaam als verpleegkundig specialist intensieve zorg binnen de geriatrie in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp.