> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR september 2017

28 september 2017

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van juni 2017 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

Nieuwsbrief 28-09-2017

Advies: twee specialismen voor verpleegkundig specialisten in plaats van vijf

Op dit moment zijn er op grond van de Wet BIG vijf specialismen voor verpleegkundig specialisten. In de praktijk worden deze lang niet allemaal gebruikt. Daarom is er opnieuw gekeken naar de indeling in specialismen. De stuurgroep ‘Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen’ geeft het advies om er twee specialismen van te maken: algemene gezondheidszorg (agz) en geestelijke gezondheidzorg (ggz).

Lees verder

Nieuwe tarieven registratie en herregistratie

Een aantal tarieven van de RSV, waaronder die voor registratie en herregistratie als verpleegkundig specialist, wijzigen per 1-1-2018. De nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op iedere afgeronde aanvraag die na 31 december 2017 wordt ontvangen. Indien een aanvraag niet is afgerond vóór 1 januari 2018, geldt altijd het nieuwe tarief.

Lees verder

Nieuwe voorzitter Visitatiecommissie RSV

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) heeft mw. Janneke van Vliet benoemd als voorzitter van de Visitatiecommissie RSV op woensdag 6 september. Zij zal per 1 januari 2018 het stokje overnemen van de huidig voorzitter mw. Els Albersnagel. Janneke van Vliet is haar carriére begonnen als verpleegkundige.

Lees verder

Tussentijds onderzoek praktijkonderwijs

Vanaf het najaar van 2017 kan iedere verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) worden gevraagd om mee te werken aan tussentijds onderzoek naar de kwaliteit van het praktijkonderwijs. Vanaf dit moment zet de Visitatiecommissie digitale enquêtes in om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van het MANP-praktijkonderwijs in Nederland.

Lees verder

Informatie voor de praktijkinstelling

De webpagina voor het aanvragen van erkenningen is helemaal herzien. Ook kan er een nieuwe brochure worden gedownload met informatie voor de praktijkinstelling en de praktijkopleider. De brochure Informatie voor de praktijkinstelling geeft informatie over het aanvragen van erkenning, maar gaat ook in op de organisatie van het praktijkonderwijs en de kosten van de praktijkopleidingsplaats. Bekijk de pagina.

Nieuwe informatiebrochure voor vios

Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register is een nieuwe brochure te downloaden voor vios. De brochure geeft informatie over de opleiding, het opleidingsregister en de erkenning van de praktijkinstelling en praktijkopleider. Download de brochure In opleiding tot verpleegkundig specialist.

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde.

Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.