> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwe (medische) beroepen: PA en VS

10 september 2017

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) in de Wet BIG geregeld, zo meldt de Tweede Kamer naar aanleiding van het debat op donderdag 7 september 2017 op de eigen website. Dit bericht is overgenomen op de website van V&VN VS. Het debat is ook terug te lezen via de website van de Tweede Kamer.

Op basis van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is het mogelijk om bij wijze van experiment een bepaalde groep beroepsbeoefenaren zelfstandig bevoegd te verklaren tot het verrichten van bepaalde medische handelingen.

In 2012 begon een proef met physician assistants en verpleegkundig specialisten. Zij worden opgeleid om medische en organisatorische taken van artsen en medisch specialisten over te nemen. Zorg moet worden geleverd door wie daarvoor het beste is opgeleid, is volgens minister Schippers (Volksgezondheid) daarbij het uitgangspunt.

De evaluatie van het experiment met physician assistants en verpleegkundig specialisten is positief. Daarom legt Schippers nu in de wet vast welke medische handelingen ze mogen verrichten. Daarbij gaat het onder andere om:

  • katheterisaties
  • heelkundige handelingen
  • injecties
  • puncties
  • voorschrijven geneesmiddelen

Steun

Schippers krijgt brede steun voor het onderbrengen van physician assistants en verpleegkundig specialisten in de Wet BIG.

  • El Yassini (VVD): artsen krijgen meer ruimte voor hun specialisme als taken van hen worden overgenomen
  • Dijkstra (D66): introductie van deze nieuwe beroepen kan helpen om de zorg te verbeteren
  • Agema (PVV): het kan bijdragen aan het terugdringen van het personeelstekort, maar dan moeten er wel meer opleidingsplekken komen

Ouderenzorg en ggz

In de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt nog weinig gebruikgemaakt van physician assistants en verpleegkundig specialisten, stelt Ellemeet (GroenLinks) vast, terwijl daarvoor wel mogelijkheden zijn. Een probleem in de ggz is volgens Keijzer (CDA) dat regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het declareren van uren door physician assistants belemmeren.

Er wordt gewerkt aan een andere bekostiging van de ggz. Schippers gaat overleggen met de NZa om belemmeringen voor het inzetten van physician assistants weg te nemen.

Versplintering

Leidt het overnemen van taken van artsen door physician assistants en verpleegkundig specialisten niet tot versplintering van de zorg? Marijnissen (SP) maakt zich daar zorgen over.

De zorg wordt steeds ingewikkelder, betoogt Schippers. Daarom is het vaak logisch en noodzakelijk om zorg op te knippen, zodat zorgprofessionals zich beter kunnen specialiseren.

Tijdelijke register

Het is alleen mogelijk om een tuchtklacht in te dienen tegen de beoefenaar van een medische beroep waarmee wordt geëxperimenteerd, als deze gaat over de “voorbehouden handelingen”. Een tuchtklacht over bijvoorbeeld ongewenst gedrag is onmogelijk. Om dit probleem op te lossen voert de minister een tijdelijk register in voor experimenteerberoepen.

De Kamer stemt op 12 september over het wetsvoorstel.