> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Verpleegkundig specialisten in het nieuws… (juli 2017)

17 augustus 2017

Hier is het weer, een overzicht van verpleegkundig specialisten in het nieuws. Ditmaal een overzicht van de maand juli 2017.

Begin juli 2017 verscheen de nieuwe handreiking financiering palliatieve zorg, opgesteld door IKNL en Palliactief (de Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg). En ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde in juli een rapport “Palliatieve zorg op maat”. In de palliatieve zorg zijn knelpunten voor de declaratie van consulten door onder meer verpleegkundig specialisten (lees ook dit artikel met verdere verwijzingen). Dit hangt samen met de definitie van klinisch intercollegiaal consult en medebehandeling. De NZa constateert dat ook de verpleegkundige specialist het specialistisch advies en begeleiding aan de palliatieve patiënt in het ziekenhuis kan doen. Het is belangrijk dat dit niet tot problemen met de declaratie leidt. De NZa constateert een knelpunt in de bekostiging van medebehandeling door de verpleegkundig specialist, omdat medebehandeling door verpleegkundig specialisten niet is toegestaan. Alleen een medisch specialist kan medebehandelaar zijn. De NZa stelt voor om een nieuwe zorgactiviteit (ZA) aan te maken voor het consult voor palliatieve zorg. Wanneer een van de leden van het gespecialiseerd palliatief team een patiënt (en zijn hoofdbehandelaar) adviseert en begeleidt, mag deze zorgactiviteit worden geregistreerd.

Op 13 juli werd bekend dat er nieuwe afspraken tussen minister Schippers van VWS en de GGZ-partijen zijn om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken. Dat betekent ook meer verpleegkundig specialisten GGZ, zo was te lezen in een nieuwsbericht van het ministerie van VWS. “Bovenop op het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan, breidt Schippers de opleidingscapaciteit van verpleegkundig specialist GGZ nog verder uit. De verpleegkundig specialist GGZ heeft een steeds grotere rol in de behandeling vanwege de taakherschikking van psychiater naar verpleegkundig specialist GGZ. Eerder had Schippers al besloten om meer psychiaters op te laten leiden dan het Capaciteitsorgaan haar had geadviseerd.” Lees ook de bijbehorende Kamerbrief.

Op 20 juli schreef Nursing over de ambitie van de nieuwe hoogleraar Verplegingswetenschap Monique van Dijk, die onder meer pleit voor aanvullende cursussen voor verpleegkundig specialisten om promotieonderzoek te doen.

In de Gooi- en Eemlander kwam op 28 juli het tekort aan verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen aan de orde onder de kop “Oncologie jaagt op verpleegkundigen”. Verpleegkundig hoofd in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Jacqueline Broekhuizen vertelt daarin dat er sprake is van het doorstromen van oncologieverpleegkundigen naar andere functies. “We hebben ook zo’n vijftig verpleegkundig specialisten die veelal uit de groep oncologieverpleegkundigen zijn gekomen. Door die doorstroming hebben we ook meer mensen nodig.”

Ook in het nieuws geweest als verpleegkundig specialist? Of een verpleegkundig specialist in het nieuws gezien. En wil je dat de beroepsgroep hier kennis van neemt? Meld het bij V&VN VS via: [email protected].