> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Inzending Els Borst Award verlengd

07 juli 2017

Het bestuur van V&VN verpleegkundig specialisten heeft het initiatief genomen om tijdens het jaarlijkse congres de Els Borst Award uit te reiken aan een persoon die bijzondere verdiensten heeft laten zien voor het beroep van verpleegkundig specialist. De naamgeving van deze ereprijs komt voort uit nagedachtenis en de grote waardering dat het bestuur van V&VN VS heeft voor de inspanning van mevrouw Els Borst als oud-minister van VWS. Zij heeft het ontstaan van ons nieuwe beroep in belangrijke mate geïnitieerd en ondersteund.

Nominatie:

Een nominatie van een persoon voor de Els Borst Award kan schriftelijk worden aangemeld door:
1. voordracht van een genomineerde door een groep verpleegkundig specialisten
2. ondertekening van de nominatie door minimaal vijf verpleegkundig specialisten
3. vermelding van de bijzondere verdiensten voor de beroepsontwikkeling van de verpleegkundig specialist van de genomineerde
4. voordracht van een genomineerde door één medisch specialist(en)
5. ondertekening van de nominatie door minimaal één medisch specialist(en)

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,00 en een oorkonde.

Inzendingen kunt u sturen naar: [email protected].