> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Oproep van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

21 juni 2017

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft een oproep voor verpleegkundig specialisten. Bent u verpleegkundig specialist? En wilt u eenmalig geïnterviewd worden over uw behoefte aan nascholing? Lees dan verder!

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het IVM wil zorgen voor goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. De organisatie wordt in het zorgveld gezien als een onafhankelijke en neutrale partij. Het IVM werkt vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang. De klant, en diegenen voor wie de klant zorgt, staan voor ons centraal.

Huidig scholingsaanbod

Het IVM heeft scholingsaanbod (zowel e-learnings als fysieke nascholingen) voor ouderen- en thuiszorgorganisaties, GGZ- en gehandicaptenzorginstellingen,  gericht op verzorgenden/verpleegkundigen niveau 3 en 4. Het IVM krijgt signalen dat de hogeropgeleide verpleegkundig specialisten behoefte hebben aan ander cursusaanbod, dat beter aansluit op hun opleidingsniveau, leerbehoeften en complexe takenpakket dan het huidige aanbod van het IVM.

Interview

Graag komt het IVM met u in contact om te bespreken welke behoefte u heeft aan verdiepend of verbredend scholingsaanbod, en waar die behoefte uit bestaat. Wij nemen daarvoor een telefonisch interview met u af van hooguit een halfuur. U blijft anoniem in de verslaglegging.

Vervolg

Met de input uit de interviews willen we de eventuele behoeften aan nascholing op grotere schaal toetsen via een enquête. Daarna gaat het IVM kijken hoe het eventuele, nieuwe scholingsaanbod gerealiseerd kan worden.

Contact

Wilt u meewerken aan het interview? Neem dan contact op met Hanneke Zwikker van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: [email protected] of 0888-800 464.