> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Oproep Alliantie: jeugd beschermen tegen tabak!

13 juni 2017

Vijftig organisaties roepen een toekomstig kabinet op om jeugd te beschermen tegen gevaren van tabak 84% van de Nederlanders vindt dat de overheid actief beleid moet voeren om te voorkomen dat kinderen met roken beginnen!

Zo’n 50 organisaties, verbonden in de Alliantie Nederland Rookvrij, doen een oproep aan een toekomstig kabinet om samen op weg te gaan naar een Rookvrije Generatie. De organisaties, waaronder KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), AJN – jeugdartsen Nederland, de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Groningen, en ook V&VN Verpleegkundig Specialisten, zetten zich al gezamenlijk in voor een Rookvrije Generatie. Zij vragen hiervoor steun van een nieuw kabinet. Ook een grote meerderheid van het Nederlands publiek is voorstander van verdergaande overheidsmaatregelen voor een Rookvrije Generatie.

84% van de volwassen Nederlanders is van mening dat de overheid actief beleid moet voeren om te voorkomen dat kinderen met roken beginnen. Daarnaast vindt ruim 80% dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat kinderen worden verleid om te gaan roken, of blootgesteld worden aan tabaksrook. Ten slotte vinden twee op de drie Nederlanders dat de Rookvrije Generatie moet worden opgenomen in een nieuw regeerakkoord. Dit blijkt uit recent verschenen onderzoek van Kantar Public in opdracht van KWF Kankerbestrijding onder 1021 respondenten.

“Wie wil dat kinderen gaan roken? Steeds meer organisaties dragen ook daadwerkelijk bij aan de bescherming van kinderen. Ik zie steeds meer speeltuinen, sportverenigingen en scholen rookvrij worden. Om echt het verschil te kunnen maken en kinderen een rookvrije toekomst te bieden, hebben we ook de Rijksoverheid echter keihard nodig. We hopen dat een nieuw kabinet mee wil gaan in deze ambitie en nodigen de onderhandelaars graag uit om hier woorden en daden aan te wijden in een nieuw regeerakkoord. Een nieuw kabinet kan er verzekerd van zijn dat wij als maatschappelijke organisaties onze rol pakken en klaarstaan om dit samen te gaan realiseren,” aldus Michel Rudolphie, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij en directeur van KWF Kankerbestrijding.

De Rookvrije Generatie is een generatie kinderen die rookvrij kan opgroeien: vrij van blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Om te voorkomen dat kinderen met roken beginnen, zijn inspanningen van Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke organisaties nodig.

Namens V&VN Verpleegkundig Specialisten waren Mariël Verwaal en Janette Tazmi-Staal, leden van de commissie tabaksontmoediging, aanwezig. Voor meer informatie: zie de website van de Alliantie Nederland Rookvrij!.