> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Den Haag

10 juni 2017

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft op 28 maart 2017 de volgende uitspraak gedaan, welke openbaar is gemaakt. De zaak handelt over een klacht van de dochter van een patiënt in een woonzorgcentrum ten opzichte van een verpleegkundig specialist en een specialist ouderengeneeskunde aangaande de behandeling.

De klacht tegen de verpleegkundig specialist werd gedeeltelijk gegrond verklaard en de maatregel van een waarschuwing werd opgelegd voor zowel de klacht gegrond werd verklaard. De klacht tegen an de specialist ouderengeneeskunde werd afgewezen.

De uitspraak is interessant in het licht van de verantwoordelijkheid van een verpleegkundig specialist in de zorg voor een patiënt in relatie tot de verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde.

Hieronder kunt u de beide uitspraken terugvinden.

2017-03-28 ECLI_NL_TGZRSGR_2017_52 (verpleegkundig specialist chr. zorg bij som. aandoeningen)

2017-03-28 ECLI_NL_TGZRSGR_2017_51 (arts)

Voor verdere informatie over tuchtrechtzaken, onder meer tegen verpleegkundig specialisten, kunt u terecht op de website van het Tuchtrecht Gezondheidszorg (tuchtrecht.overheid.nl). Voor zover bekend bij V&VN Verpleegkundig Specialisten is dit de eerste maal dat een tuchtrechtzaak ook geleid heeft tot het opleggen van een maatregel.