> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Oproep: netwerkvorming GGz

28 maart 2017

Binnen V&VN VS bestaan diverse netwerken van verpleegkundig specialisten (zie ook www.venvnvs.nl/netwerken-2/netwerk-groepen. Er is sinds kort ook een netwerk in oprichting voor de verpleegkundig specialist GGz.

Dit netwerk wil activiteiten ontplooien met betrekking tot deskundigheidsbevordering, kennisdeling, richtlijnontwikkeling en profilering van de verpleegkundig specialist in de geestelijke gezondheidszorg.

Heb je interesse om deel te nemen aan het netwerk? Meld je dan aan bij Virginie van Boven via [email protected]. Vermeld in je bericht graag je naam, organisatie, doelgroep en contactgegevens. Ook VIOS zijn uiteraard welkom!