> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR maart 2017

21 maart 2017

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van maart 2017 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

 

Nieuwsbrief maart 2017 21 maart 2017
Laatste oproep verbetersuggesties herregistratieVind je dat bepaalde eisen of procedures rond de herregistratie van verpleegkundig specialisten kunnen worden verbeterd? Laat het ons dan weten! Mail je suggesties naar [email protected], met als onderwerp ‘Suggesties Werkgroep Herregistratie’. Geef in je mail aan wat je graag veranderd zou willen zien, waarom je van mening bent dat deze verandering een meerwaarde heeft en vooral ook hóe je denkt dat dit veranderd zou kunnen worden.

Lees verder
Overeenkomst opleidingsinstelling-praktijkinstelling vervaltVios die met de opleiding starten in 2017, hoeven niet langer een overeenkomst opleidingsinstelling-praktijkinstelling te uploaden bij hun inschrijving in het opleidingsregister. Vanaf juni 2017 zal een nieuwe inschrijfprocedure worden doorgevoerd, waarbij de MANP-opleiding toetst of alle opleidingsgegevens kloppen en of aan alle eisen is voldaan. Hierdoor vervalt de noodzaak voor het uploaden van een overeenkomst.

Nieuwe indeling verpleegkundig specialismenHet College Specialismen Verpleegkunde en V&VN zijn een project gestart om tot een nieuwe, toekomstbestendige indeling voor de verpleegkundig specialist te komen. Eind dit jaar ligt er een voorstel voor de minister van VWS. De nieuwe indeling moet de positie van de verpleegkundig specialist verduidelijken en verstevigen. V&VN zal verpleegkundig specialisten voor de zomer naar hun mening vragen over een gewenste indeling.

Lees verder

 

Aanpassen oude ICT-verslagen niet verplicht
Oude verslagen van intercollegiale toetsing (ICT) hoeven nooit te worden aangepast aan nieuwe regelgeving of nieuwe formats. Ieder ICT-verslag wordt altijd getoetst aan vaste criteria die geldig waren toen de ICT plaatsvond. Overigens zijn de criteria sinds 2013 niet meer gewijzigd.
Sinds 1 september 2016 geldt wél de regel dat ieder ICT-verslag moet worden aangeleverd in het vaste RSV-format voor verslaglegging. Maar deze verplichting is dus alleen van toepassing op ICT’s die plaatsvonden ná 1 september 2016.

 

 

Nieuw ICT-format werkt goed

Het aanpassen van verslagen van ICT-bijeenkomsten van vóór 1 september 2016 is niet verplicht. De RSV ziet in praktijk wél dat de verslagen die zijn omgezet naar het nieuwe format, in een aantal gevallen beter aan de criteria voldoen dan vóór deze waren aangepast. Dit komt doordat de verslaglegger in het nieuwe format attent wordt gemaakt op alle criteria waar op wordt getoetst, en deze vervolgens zeker in het verslag worden opgenomen. Bij toetsing van het verslag is voor de RSV dan meteen duidelijk of aan de criteria is voldaan. De criteria voor ICT vind je op de webpagina intercollegiale toetsing.

 

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur

 

© Copyright V&VN 2017