> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek beïnvloedende factoren VS op poli

18 maart 2017

Belemmerende en bevorderende factoren inzet VS op de polikliniek

Voor een goede positionering en implementatie van de verpleegkundig specialist op de polikliniek is het belangrijk om na te gaan welke factoren een goede positionering beïnvloeden. De rol van de verpleegkundig specialist kan  verschillen tussen maar ook binnen organisaties. Er zijn over dit thema al wel verschillende onderzoeken gedaan, maar niet specifiek voor de polikliniek.

Uit eerdere onderzoeken zijn verschillende belemmerende en bevorderende factoren naar voren gekomen. Deze zijn mogelijk veranderd door o.a. de ontwikkeling die het beroep doormaakt en recente wetswijzigingen. Door op de hoogte te blijven van de ervaren belemmerende en bevorderende factoren kan er beter op de behoeften van de VS worden ingespeeld om zijn/haar positionering te verbeteren. Ook kan het bijdragen aan de implementatie van VS op poliklinieken waar nog geen VS werkzaam is.

Een onderzoek van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening in samenwerking met de Master ANP, poogt meer inzicht te krijgen in de barrières en facilitators die de positionering van de VS op de polikliniek beïnvloeden en met name, in welke mate de factoren van invloed zijn. De titel van het onderzoek is ‘Optimale inzet van de VS op de polikliniek’.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door Koen Vrielink, student Verplegingswetenschap met ondersteuning van dr. Anneke van Vught, Associate lector Taakherschikking.

Middels een vragenlijst wordt inzicht verkregen in de factoren die het eigen functioneren van de VS op de polikliniek beïnvloeden. Ook zijn de onderzoekers geïnteresseerd in de voor u bekende reden(en) voor de inzet van de VS op de polikliniek waar u werkzaam bent. Het onderzoek wordt afgerond in juni/juli 2017. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten bedragen.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek middels de volgende link:
https://survey.han.nl/index.php/173571?lang=nl