> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Reminder Stimuleringsregeling VS/PA

07 maart 2017

In de eerste lijn ligt de uitdaging voor de toekomst!

Huisartsen en huisartsorganisaties die een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich tot 15 april 2017 aanmelden als leerwerkplek. Dit kan door het indienen van een goed onderbouwde aanvraag voor ondersteuning bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie beoordeelt of de aanvraag al dan niet kan worden gehonoreerd. Er is een beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling is aanvullend op de subsidieregeling van de Hogeschool en betreft een tegemoetkoming voor het opleiden van studenten VS of PA in de huisartsenzorg die de opleiding starten in september 2017 (studiecohort 2017).

Aanmelden voor het studiecohort 2017 kan tot 15 april 2017. Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg.
De randvoorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van KOH (Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg).

Bij vragen kunt u contact opnemen met mw. E. Derckx, projectleider, Stichting KOH.
Telefoon 040-2310620 of e-mail [email protected].