> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Herziene indeling verpleegkundig specialismen!

16 februari 2017

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is een project gestart om tot een nieuwe, toekomstbestendige indeling voor de verpleegkundig specialismen te komen. V&VN VS zal, als vertegenwoordiger van de beroepsgroep verpleegkundig specialisten, een belangrijke rol vervullen in zowel de stuurgroep als de projectgroep van het project. Eind 2017 moet dit leiden tot een concreet voorstel dat wordt voorgelegd aan de minister van VWS. De nieuwe indeling moet de positie van de verpleegkundig specialist verduidelijken en verstevigen.

 

Bij  de totstandkoming van het advies worden, naast uiteraard verpleegkundig specialisten, ook artsenorganisaties, brancheorganisaties en opleiders betrokken. De nieuwe indeling moet aansluiten op het werkveld van de verpleegkundig specialist en de ontwikkelingen binnen de zorg.

 

Evaluatie huidige indeling

Op dit moment zijn er vijf specialismen. In 2015 is de indeling van deze specialismen geëvalueerd. Hieruit bleek dat de officiële titels niet of nauwelijks voluit worden gebruikt, met uitzondering van het specialisme geestelijke gezondheidszorg.

Ook blijkt er verwarring tussen de wettelijk erkende specialismen en de deskundigheidsgebieden van gespecialiseerd verpleegkundigen! Daarnaast is er te veel overlap tussen de specialismen. Dit alles draagt niet bij aan een duidelijke positie van de verpleegkundig specialist. De nieuwe indeling moet hier oplossing voor bieden.

 

Vijf specialismen

Als je op dit moment opgeleid wordt tot verpleegkundig specialist, dat wil zeggen: de opleiding Master Advanced Nursing Practice of GGZ VS volgt, word je opgeleid tot een van de vijf specialismen:

  • Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Acute zorg bij somatische aandoeningen
  • Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  • Chronische zorg bij somatische aandoeningen
  • Geestelijke gezondheidszorg

 

Om tot een nieuwe indeling van de specialismen te komen, moet ook kritisch worden gekeken naar het bestaande beroepsprofiel. Als het huidige beroepsprofiel niet blijkt te voldoen, zal er ook een advies komen om dit aan te passen.
Na het advies van eind dit jaar, wordt in 2018 in een vervolgtraject het niveau en de duur van de opleiding bepaald (opleidingsprofielen) en zullen de functieprofielen worden opgesteld.

Uiteraard worden verpleegkundig specialisten door het CSV en V&VN Verpleegkundig Specialisten op de hoogte gesteld van de voortgang van het project.