> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Zorg eerste lijn kan beter door grotere inzet VS volgens studie Hogeschool Utrecht!

04 februari 2017

Zorg eerste lijn kan beter door grotere inzet verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de eerstelijnszorg, zoals die wordt geboden in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van Hogeschool Utrecht naar de positie van verpleegkundig specialisten in de eerste lijn. Het onderzoek constateert dat er nog maar weinig verpleegkundig specialisten in de eerste lijn werken, en dat ze bovendien onvoldoende het werk kunnen doen dat bij hun professie past. Dit in tegenstelling tot veel andere zorgdomeinen, waar ze inmiddels een toonaangevende rol spelen.

“De verpleegkundig specialist is binnen de zorg een relatief nieuwe professional”, dat zegt Riet van Dommelen, opleidingsmanager van de Utrechtse opleiding voor verpleegkundig specialisten. Van Dommelen was opdrachtgever voor de studie naar de positie van de verpleegkundig specialisten in de eerste lijn. “Toch werken er inmiddels 2.638 verpleegkundig specialisten op heel veel plekken in de zorg. Dat is in belang van de kwaliteit van de zorg aan patiënten. De eerste lijn loopt echter sterk achter: daar werkten in 2016 slechts 279 verpleegkundig specialisten. Daarom is het van belang dat we de komende tijd inzetten op het vergroten van de bekendheid van de meerwaarde van deze zorgprofessional in de eerste lijn.”

Hogeschool Utrecht, met de grootste masteropleiding voor verpleegkundig specialisten in Nederland, roept de beroepsgroep op om zelf meer bekendheid te geven aan de meerwaarde die verpleegkundig specialisten bieden door inspirerende voorbeelden te verspreiden en samenwerkingsafspraken in de eerste lijn met elkaar te delen. Van Dommelen: “Verder is het van belang dat verschillende partijen in de zorg de komende tijd zich inspannen voor een betere positie en een passende bekostigingsstructuur van de verpleegkundig specialisten in de eerste lijn. Die taak ligt met name op het bord van het ministerie van Volksgezondheid, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, en de beroepsverenging van verpleegkundigen: V&VN.”

Er zijn verschillende redenen waarom verpleegkundig specialisten in de eerste lijn nog maar beperkt vertegenwoordigd zijn en waarom hun aantal daar slechts langzaam toeneemt. Belangrijk in dit verband is dat artsen en verpleegkundig specialisten beiden nog zoekende zijn naar een goede positionering van de verpleegkundig specialist. Het is daarom van belang om de komende tijd te werken aan een heldere taakafbakening en aan goede samenwerkingsstructuren. Van Dommelen: “Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg is de verpleegkundig specialist inmiddels een regiebehandelaar. Dat model kan de eerstelijnszorg inspireren.”

Achtergrond: wat is een verpleegkundig specialist?

Verpleegkundig specialisten hebben een geaccrediteerde hbo-masteropleiding ‘Advanced Nursing Practice’ gevolgd en werken voor een specifieke groep patiënten. Denk aan ouderen, COPD-patiënten en GGZ-cliënten. Soms werken ze binnen een specifiek terrein, zoals wondzorg. Verpleegkundig specialisten werken zelfstandig naast een huisarts of specialist, en mogen op grond van de Wet BIG voorbehouden handelingen uitvoeren.

De verpleegkundig specialist in de eerste lijn – Een verkenning van haar positie, Susan van Klaveren en Egbert van der Meer, Amersfoort, BMC Advies, in opdracht van de Master Advanced Nursing Practice aan Hogeschool Utrecht, januari 2017.

Lees de hele studie hier of kijk op de website van de MANP-opleiding van de Hogeschool Utrecht.

Neem voor meer informatie contact op met drs. Riet van Dommelen, opleidingsmanager en hoofdopleider MANP bij de Hogeschool Utrecht per telefoon: (06) 5154 1510 of e-mail: [email protected].