> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Stimuleringsregeling VS Huisartsenzorg verlengd!

22 januari 2017

Via de Stichting KOH bereikte het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten het bericht dat de stimuleringsregeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg verlengd wordt voor het cohort 2017. Goed nieuws dus voor de versterking van de positie van de VS in de Huisartsenzorg. Interesse in een opleidingsplaats als VS in de Huisartsenzorg? Kijk op de website van KOH en meld je aan!

Zie hieronder het bericht dat hierover op de website van Stichting KOH verschenen is.

In de eerste lijn ligt de uitdaging voor de toekomst!
Voor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn voldoende hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) leveren zorg van goede kwaliteit met een hoge patiënttevredenheid. De organisatie van de zorgverlening is doelmatig en kosteneffectief.
Maar er is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken voor VS en PA, onder andere door financiële drempels. Daarom heeft de landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn (met vertegenwoordigers van koepelorganisaties [waaronder V&VN VS]) de succesvolle stimuleringsregeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg verlengd voor cohort 2017 (start van de opleiding in september 2017).

Binnen de randvoorwaarden van deze regeling kunnen huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten zich aanmelden als leerwerkplek. Dit kan door het indienen van een goed onderbouwde aanvraag voor ondersteuning bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt of de aanvraag al dan niet kan worden gehonoreerd. Er is een beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling is aanvullend op de subsidieregeling van de hogeschool en betreft een tegemoetkoming voor het opleiden van studenten VS of PA in de huisartsenzorg die de opleiding starten in september 2017 (studiecohort 2017).

Aanmelden voor het studiecohort 2017 kan tot 15 april 2017.
Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg. De randvoorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van KOH.

Heeft u vragen: bel of mail gerust!
mevrouw E. Derckx, projectleider KOH | telefoon 040-2310620 | e-mail [email protected]